boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > artike


Ponchaut Gustaaf Joseph

Pastoor te O.-L.-V.-Lombeek van 1912 tot 1933

Geboren te Vollezele op 26 oktober 1866. Eind 1912 werd hij pastoor te O.-L.-V.-Lombeek, waar hij aan de Koning Albertstraat in de pastorie (nr. 160) woonde. Hij bleef er pastoor tot in 1933.
Nadat pastoor Ponchaut bij testament van zijn voorganger pastoor Ooms het klooster- en onderwijsdomein te O.-L.-V.-Lombeek had gekregen, schonk hij dit op 11 oktober 1923 door aan de vzw Vereniging der parochiale werken van de dekenij Lennik.

De Gustaaf Ponchautstraat te O.-L.-V.-Lombeek werd naar hem genoemd.