boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > artikel


Ooms Jan Lodewijk Albrecht

Van 1880 tot 1912 eerst onderpastoor, dan pastoor te O.-L.-V.-Lombeek
Hij werd geboren te Mechelen op 2 september 1847 en overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 8 maart 1918.
In 1880 werd hij te O.-L.-V.-Lombeek benoemd tot onderpastoor, in 1885 tot pastoor en bleef het tot aan zijn pensionering op 11 december 1912.
Op 7 september 1897 kocht pastoor Ooms van Emiel Billiet (1) een pachthof, gelegen aan de Notenboombeek, waarvan de gronden tot aan de Koollochting reikten, achter Rokkenborch. Gebouwen en nabije gronden stelde hij daarbij blijvend ter beschikking van de zusters Apostolinnen, die intussen uit Wetteren naar O.-L.V.-Lombeek waren gekomen om er te onderwijzen. Later legateerde pastoor Ooms dit klooster- en onderwijsdomein aan zijn opvolger pastoor Ponchaut.
In 1907 liet pastoor Ooms op het perceel van de vroeger aangekochte grond dat paalde aan de voetweg/Notenboombeek en aan de Koollochting een eigen woning optrekken (nu nr 7), waarin hij na zijn pensionering (of al vroeger?) woonde. (2) ‘Het statige herenhuis staat er nog steeds en heeft nog altijd de wit marmeren steen in de gevel boven de toegangsdeur met inscrptie “Jesus 1907” Enige herinnering aan de pastoorswoning.’ (3) Met vroeger vooraan ook een smeedijzeren afsluiting hekken.
 


Bij testament liet pastoor Ooms de woning en de grond aan de Koollochting over aan zijn huishoudster Maria Joanna Schets (O.-L.-V.-Lombeek 27/10/1866-O.-L.-V.-Lombeek 15/4/1952). (4)
Ook bouwde pastoor Ooms langs de processieweg in de bocht van de Koollochting (tegenover de Witteweg) een kapel met torentjes, die echter al jaren geleden moest wijken voor woningbouw.

Frans Van Cauwelaert schreef in 1945 in Dietsche Warande en Bslfort: '... Eerw. Heer Ooms zaliger, die een zeer ieverig priester was maar als geboren stedeling - afkomstig uit Mechelen - de boerenmentaliteit nooit bijzonder begreep.'


----------------------------------------------------------------------
(1) Die ze 8 jaar eerder had gekocht van de erfgenamen van Petrus Joannes Walravens en Joanna Maria Van Den Heuvel. Emiel was de broer van Richard Billiet, koster-onderwijzer te O.-L.-Vr.-Lombeek.
(2) De scheiding tussen kloosterdomein en pastoorswoning werd gevormd door de Notenboombeek.
(3) Yves Van Schepdael in ‘Kerk en Leven’ van 16/8/2017.
(4) In zijn testament bepaalde pastoor Ooms ook dat zijn huishoudster tot aan haar dood recht had op 2 kamers in het klooster bij de zusters. Maar ze bleef tot aan haar dood in het pastoorshuis wonen, evenwel was toen haar zus Antonia Catharia al bij haar komen inwonen. Zij werd de volgende eigenares.