boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Billiet Richard, hoofdonderwijzer van 1865 tot 1904, koster-organist, gemeentesecretaris van 1891 tot 1904 te O.-L.-V-Lombeek
+
zoon Basiel, hulponderwijzer te Pamel van 1897 tot 1903

Billiet Richard
Geboren te Poeke Oost-Vlanderen (1) op 16 februari 1844. (2) Richard Billiet huwde op 18 april 1866 te O.-L.-V.-Lombeek met Maria Wivina De Beenhouwer (+ O.-L.-V.-Lombeek 10/8/1867). Hij hertrouwde te O.-L.-V.-Lombeek op 27 mei 1868 met haar zuster Joanna Henrica De Beenhouwer (O.-L.-V.-Lombeek 24/6/1848-O.-L.-V.-Lombeek 6/9/1874). (3)
Nadat hij voor onderwijzer had gestudeerd aan de staatsnormaalschool van Lier werd hij op 23 oktober 1865 aangesteld als onderwijzer te O.-L.-V.-Lombeek. Bovendien volgde hij in 1867 zijn schoonvader op als koster-organist in de kerk van O.-L.-V.-Lombeek.

 

Naijver of een persoonlijke vete? In elk geval, een zekere Tondeurs, landbouwer in O.-L.-V.-Lombeek schreef tot tweemaal toe een brief aan het gemeentebestuur van O.-L.-V.-Lombeek waarin hij het feit aanklaagde dat onderwijzer Richard Billiet te veel postjes cumuleerde en dus volgens hem te veel verdiende. Burgemeester Walravens reageerde erg verbaasd want zoveel verdiende Richard Billiet nu ook weer niet, daarbij, zijn vrouw was altijd ziek, hij had 2 jonge kinderen en een inwonende knecht en meid die wees waren. Raadslid Verheyden daarentegen vond dat Richard Billiet zijn school verwaarloosde vanwege die cumulatie maar schepen Van Schepdael beweerde dat dit absoluut niet waar was en dus werd de klacht van Tondeurs verworpen. (gemeenteraadszitting van 9 januari 1871)


(4)

Typerend voor hem was zeker dat hij, toen in 1879 de schoolstrijd uitbrak, ontslag nam als hoofdonderwijzer om les te geven in de opgerichte parochieschool. Na de schoolstrijd, in 1884, vroeg de gemeente hem opnieuw in dienst te treden als hoofdonderwijzer, wat tot een hevig en langdurig conflict leidde met de andere onderwijzer Jean De Dobbeleer.
In november 1891 werd Richard Billiet ook nog aangesteld als gemeentesecretaris.
Hij overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 23 oktober 1865.

Billiet Basiel (zoon van Richard Billiet en Joanna Henrica De Beenhouwer)
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 15 december 1873. In oktober 1897 werd hij door de gemeenteraad van Pamel met 10 stemmen op 11 aangesteld tot hulponderwijzer. Hij kreeg er 1000 fr per jaar voor. In 1901 werd hij te Pamel ook onderwijzer in het avondonderwijs voor volwassenen. Hiervoor kreeg hij 200 fr. Maar al in oktober 1903 nam hij ontslag.


----------------------------------------------------------------------
(1) Volgens Gerard Van Herreweghen werd Richard geboren te Poelk, in 'DF-Klokje', 18e jg, nrs 1/2. Aldaar p. 6B.
(2) Zoon van Petrus Frans Billiet en Rosalie Bouten.
(3) Dochters van koster Joannes Gaugericus De Beenhouwer (+ O.-L.-V.-Lombeek 1/10/1867) en Joanna Catharina Barbé (+ O.-L.-V.-Lombeek 4/12/1855).
(4) Herman Van Herreweghen in ‘DF-Klokje', 41e jg, 2009, nr 3. Aldaar p. 76.