boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


School voor volwassenen

Al in 1867 wou het gemeentebestuur van O.-L.-V.-Lombeek in de avond lessen voor volwassenen inrichten, echter zonder veel bijval. Meer succes kende het zondagsonderwijs, aangeboden vanaf 1873, met dat jaar al 40 inschrijvingen. Van 1 oktober tot 31 maart kregen de mannen les van 8u30 tot 10u, de jongens van 15u tot 16u; van 1 april tot 30 septemer van 7u30 tot 9u voor de mannen, voor de jongens zoals de vorige periode. De meisjes en de vrouwen kregen het hele jaar door les van 15u tot 16u. Maar door de schoolstrijd van 1879-1884 kwam er niemand meer. Avondonderwijs voor jongens dan? In 1880 echter was de gemeenteraad van mening dat er maar 10 à 15 Lombeekse jongeren in aanmerking kwamen, van wie er misschien maar 3 à 4 zouden opdagen. De overigen zouden hun ouders wijsmaken dat ze de lessen volgden, maar zouden op café zitten, zich bedrinken en allerlei baldadigheden verrichten. Het volwassenenonderwijs werd stopgezet.

In 1900 werd er in de lokalen van de gemeenteschool van Pamel-centrum een school voor volwassenen opgericht. Een jaar later telde dit avondonderwijs al 3 klassen! De hoofdonderwijzer en zijn hulponderwijzers gaven er drie avonden in de week les. In 1913 werd de school gesloten wegens baldadigheden door de deelnemers.