boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > artikel


Zusters Apostolinnen (O.-L.-V.-Lombeek)

Klooster

Op vraag van pastoor Ooms (1) om te O.-L.-V.-Lombeek een kleuter- en lagere meisjesschool te beginnen arriveerden er op 27 september 1893 uit Wetteren enkele zusters Apostolinnen van de H. Jozef. (2) Waarschijnlijk konden zij gaan wonen in een pachthof aan de Notenboombeek, dat pastoor Ooms enkele jaren later, op 7 september 1897, samen met omliggende gronden zou aankopen. De woning werd klooster (nu nr 5), de stallingen werden klassen (waar nu nr 3), de nabije grond kloostertuin en ‘speelplaats’; te bereiken vanaf de Koollochting via de voetweg achter Rokkenborch. Er liep ook een wegje, met brugje over de Lombeek, waarlangs de zusters naar de kerk gingen. ‘Alleen zij, de pastoor en een aanpalende grondeigenaar beschikten over de sleutels van de toegangspoortjes van het kloosterwegje.’ (3) Bij testament legateerde pastoor Ooms het klooster- en onderwijsdomein aan zijn opvolger pastoor Ponchaut, die bij akte van 11 oktober 1923 het legaat schonk aan de vzw Vereniging der parochiale werken van de dekenij Lennik.

De oversten werden meestal om de 6 jaar gekozen/herkozen. Opmerkelijk, de eerste twee oversten, moeder Amandine (4) en moeder Mechtile (5) werden later te Wetteren ook algemene oversten.

 

moeder Amandine ............................... moeder Mechtile

Na hen werden te O.-L.-V.-Lombeek nog 9 zusters als overste aangeduid, met als laatste in 1969 zuster Thomassine. Het was een kleine kloostergemeenschap: met veel meer dan een viertal tegelijk zijn ze nooit geweest, net genoeg om het onderwijs te garanderen, als schoolhoofd (6), onderwijzeres of kleuterleidster. Daarnaast leerden de zusters ook vele jaren fijn hand- en kantwerk aan de Lombeekse meisjes. Dat konden ze dan voor zich houden, maar ook verkopen als bijverdienste of ten voordele van de school. (3) In 1968 werd nog met veel luister de 75 jarige aanwezigheid van de zusters Apostolinnen in O.-L.-V.-Lombeek gevierd. Midden 1972 echter was de kloostergemeenschap geslonken tot de zusters Matthea (7) en Thomassine. Niet verwonderlijk dat in 1973 werd beslist het klooster te sluiten, waarop beide zusters O.-L.-V.-Lombeek verlieten.

Tussen 1893 en 1973 traden meerdere Lombeekse meisjes te Wetteren in het klooster. In 1968 leefden er nog 19 zusters Apostolinnen die in Lombeek geboren en getogen waren. (8)

Na het vertrek van de zusters werd het klooster door de vzw Vereniging der parochiale werken verhuurd als woonhuis. Maar in 1995 besliste de vzw het klooster en een deel van de grond te verkopen wegens ‘te dure restauratie- en instandhoudingswerken’ en wegens ‘van geen nut meer voor de parochie’. Op 29 november ging de verkoop door in afspanning De Kroon. Voor 3400000 fr. werd de n.v. Cofic, vertegenwoordigd door Jozef Van Waeyenberge van het aanpalende Rokkenborch, de nieuwe eigenaar. Daarop werd het kloostergebouw gerenoveerd tot wat het nu is. Vermeldenswaard daarbij is wel dat het vroegere torentje hoger en slanker was en in de top een kruis droeg; ook dat de vensters wit-groen geschilderde luiken hadden. (8)------------------------------------------------------------------
(1) Mogenlijk kende hij de ‘bestuurder’ van de zusters, Magloire Van den Bossche.
(2) Het was hun eerste bijhuis.
(3) Yves Van Schepdael in ‘Kerk en Leven’ van 9/8/2017.
(4) Stephanie Scherre, 1846-1909. Vertrok al in 1894 omdat ze te Wetteren verkozen werd tot algemene overste, wat zij bleef tot in 1909.
(5) Paulina De Vroede, Liezele 18/11/1869-Wetteren 16/12/1953. Zij was algemene overste van in 1909 tot in 1953 en bracht de congregatie tot hoge bloei.
(6) In 1955 bedroeg jaarwedde van de zuster-hoofdonderwijzeres 54510 fr., van de zuster-kleuterleidster 46368 fr.
(7) Maria Paulina Wijns, Rossem 7/4/1902-Poeke 28/12/1984.
(8) Yves Van Schepdael in ‘Kerk en Leven’ van 23/8/2017.