boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Walravens Jan Frans, notaris te O.-L.-V.-Lombeek van 1789 tot 1833
+ zonen Petrus Johannes, notaris te O.-L.-V.-Lombeek van 1834 tot 1875, burgemeester te O.-L.-V.-Lombeek van 1848 tot 1886, Jan Jozef, gemeentesecretaris van 18xx tot 1891 en Jan-Baptist, molenaar op de Hertboommolen van ca. 1859 tot 1909
+ kleinzonen Jan-Baptist, priester en B. H. Franciscus, notaris te O.-L.-V.-Lombeek van 1875 tot 1895

Walravens Jan Frans
Geboren te Gooik op 21 januari 1757 (1), zoon van Jan-Baptist Walravens en Maria Anna Vetsuypens.
In 1783 werd Jan Frans te Gooik notaris. Op 7 januari 1788 kocht hij te O.-L.-V.-Lombeek het kasteel Rokkenborch en ging er wonen nadat hij op 4 juli 1789 getrouwd was met Anna Catharina Goossens (Sint-Martens-Lennik 19/10/1765-O.-L.-V.-Lombeek 18/11/1809). Zijn studie verhuisde mee naar Lombeek en hij bleef er notaris tot 1833.
In zijn huwelijk met Anna Catharina werden 9 kinderen. Na haar overlijden in 1809 hertrouwde hij op 21 februari 1810 met de 21 jarige Joanna Catharina Schets (O.-L.-V.-Lombeek 26/8/1788-O.-L.-V.-Lombeek 10/1/1872) die hem nog 11 kinderen schonk.
Jan Frans overleed te O.-L.-V.-Lombeek op 17 maart 1839.

Walravens Petrus Johannes
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 19 augustus 1805.
Petrus Johannes nam begin 1834 de studie van zijn vader over. Op 22 november 1836 trouwde hij met Joanna Maria Magdalena Van den Heuvel, pachtersdochter uit het Gasthuishof aan de Lombeekstraat te Pamel. Hij ging er inwonen, zijn 6 kinderen werden er geboren, maar het notariaat bleef te Lombeek. Pas in 1852 verhuisde hij naar Lombeek, echter niet naar het (vervallen) kasteel maar naar een nieuwe woning, schuinover de kerk. In 1875 liet hij zijn studie over aan zijn zoon.
Petrus Johannes was ook burgemeester van O.-L.-V.-Lombeek van 1848 tot en met 1881.
In 1832 was hij er medestichter van de fanfare 'l'Union' (later De Eendracht) en werd ook de eerste voorzitter en bleef het tot 1886, toen hij op 3 maart overleed.

Walravens Jan Jozef
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 28 december 1816 en er overleden op 29 juni 1895. Op 21 juli 1847 huwde hij te O.-L.-V.-Lombeek met Catharina De Decker (O.-L.-V.-Lombeek 27/6/1821-O.-L.-V.-Lombeek 1/11/1868). In het gezin werden drie meisjes en zes jongens geboren.
Jan Jozef was van 18xx tot 1891 te O.-L.-V.-Lombeek gemeentesecretaris.

Walravens Jan-Baptist
Geboren te O.-L.-V.-Lombeek op 11 februari 1828 en er overleden op 12 april 1909. Op 21 januari 1857 trouwde hij met Catharina Vandevelde (Herfelingen 26/10/1826-O.-L.-V.-Lombeek 7/4/1900). In het gezin werden negen kinderen geboren.
Catharina was molenaarsdochter op de Hertboommolen, die ze (enige tijd) na hun huwelijk overnamen. Ze gingen in het molenhuis wonen waar hun negen kinderen werden geboren. (2) Jan-Baptist was er tot het einde zijner dagen molenaar.

Walravens Jan-Baptist
Geboren te Pamel op 13 januari 1839 (zoon van Petrus Johannes). Priester gewijd. Geweten is dat hij pastoor was te Sint-Agatha-Rode en dat hij later bibliothecaris werd aan de universiteit te Leuven. Hij overleed er op 2 april 1911.

Walravens Benedictus Henricus Franciscus
Geboren te Pamel op 21 (of 22) mei 1845 (zoon van Petrus Johannes). Op 29 januari 1873 trouwde hij met Maria Rosalia Carlier uit Borchtlombeek. In het gezin werden te O.-L.-V.-Lombeek 8 kinderen geboren.
In 1875 had hij het notariaat van zijn vader overgenomen, twintig jaar later trok hij met zijn gezin weg uit Lombeek, naar elders (= voorlopig onbekend). (3)
Ook was hij in 1886 zijn vader opgevolgd als voorzitter van de fanfare l'Union.


------------------------------------------------------------------------
(1) Volgens één bron is 1751 het geboortejaar (?)
(2) Dochter Leonie (°O.-L.-V.-Lombeek 14/2/1859) werd op 22 april 1917 in het molenhuis vermoord.
(3) Meteen ook het einde van het geslacht Walravens als notaris te O.-L.-V.-Lombeek.