boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artike


Lauwaert Oscar Albert Marcel

Onderwijzer te Strijtem
Geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 3 september 1917. (1)
Na lager onderwijs gevolgd te hebben in Lennik nam Marcel al vanaf zijn tiende jaar de tram naar Brussel, eerst naar de Franstalige school van de Broeders van de Christelijke Scholen in de Cellebroersstraat, later naar Sint-Thomas normaalschool waar hij in 1936 het diploma van onderwijzer behaalde. Dankzij interims kon hij onmiddellijk en doorlopend in het Brusselse lesgeven, tot hij op 31 maart 1937 begon aan zijn legerdienst, om op 28 augustus 1938 af te zwaaien. Enige tijd later ontmoette hij Georgette Van Elsen (Sint-Martens-Lennik 12/5/1912-Liedekerke 2012). Ze werden al vlug een koppel en trouwden in augustus 1939, op aandringen van Marcel, juist voor zijn mobilisatie. Gestationeerd in Limburg werd zijn eenheid door de Duitsers, na hun inval op 10 mei 1940, haast onmiddellijk overrompeld. Krijgsgevangen, kwam hij na een mars van drie dagen op 15 mei toe in het Noorden van Nederland. Vandaar ging het met de trein naar Oostenrijk. Begin oktober 1940 werd hij samen met een veertigtal krijgsgevangenen op een beestenwagon gezet, richting Brussel. Marcel was vrij! De volgende jaren geraakte hij door interims gemakkelijk aan het werk. In 1946 werd dochtertje Anne geboren. In 1947 werd hij onderwijzer in de gemeenteschool te Strijtem. Het wrong echter bij hem dat hij nooit de kans had gekregen een universitair diploma te behalen en Marcel ging pedagogie studeren aan de ULB. Overdag stond hij voor de klas, op de vrije dagen/namiddagen en 's avonds volgde hij zoveel mogelijk de cursussen, van wat hij niet kon bijwonen kreeg hij de notities van zijn medestudenten. Zo werd hij na vier jaar licentiaat in de pedagogie. In Strijtem bleef hij lesgeven tot midden de jaren (19)50, toen vertrok het gezin naar Katanga in Congo. Marcel bestuurde er een normaalschool met 18 klassen. Maar na enkele jaren keerden ze, omdat de spanningen in het land toenamen, naar Strijtem terug. Hij stond er weer voor de klas tot in 1962. Dat jaar werd hij leraar aan de Franstalige afdeling van de provinciale normaalschool te Tienen. Maar gevolg gevend aan de nieuwe taalwetten verhuisde de afdeling en moest Marcel steevast naar Jodoigne (Geldenaken) rijden, want al die tijd bleef het gezin aan de Ramerstraat (nr. 8) te Strijtem wonen. Ook buiten het beroepsleven was hij actief, schreef bijdragen over Sint-Kwintens-Lennik en illustreerde zijn teksten met eigen tekeningen, regisseerde in Strijtem toneel, speelde fagot en klarinet in de Harmonie van Lennik, schreef gedichten.
Marcel overleed te Liedekerke op 10 augustus 2009. (2)--------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Jozef Lauwaert en Julie Praet.
(2) Belangrijkste bron is het artikel van Walter Evenepoel in ‘DF-Klokje’, tijdschrift van Davidsfonds Roosdaal, oktober-december 2009. Daarin werd ook gesteld dat Marcel op het einde van zijn carrière nog heel even les gaf in Strijtem.