boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Strijtem > artike


Strijtem/gemeentelijk onderwijs, vakantiedagen
De zondag, de donderdagnamiddag [enkel voor de jongens (1)], Allerheiligen en Allerzielen, 11 november, 15 november, 4 december (H. Barbara), 8 december (Onbevlekte Ontvangenis), 6 januari (Driekoningen), 2 februari (Lichtmis), 3 februari (biddag), 19 maart (Sint-Jozef), 25 maart (Maria Boodschap), O. H.-Hemelvaart, de maandag van Pinksteren, 29 juni (Petrus en Paulus), feest van het H. Hart, 21 juli (verjaardag inhuldiging Leopold I), O. L. Vr.- Hemelvaart, maandag en dinsdag van het ‘fête communale’ dat plaats had de zondag die 16 november voorafging, de dagen van de kantonnale conferenties, de kerstvakantie (beginnend met kerstdag en eindigend op 2 januari), de paasvakantie (beginnend de donderdag voor Pasen en eindigend de tweede maandag na Pasen), de zomervakantie (beginnend op de zaterdag die 22 augustus voorafging en eindigend op 30 september).

Opmerking:
In 1938 begon de zomervakantie op 15 juli en eindigde op 31 augustus.
------------------------------------------------------------------------------
(1) De meisjes kregen in de namiddag naailessen.