boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Steppe Michaël, zoon Joannes-Baptista, kleinzoon Anselmus

Kosters (periode 1764-1903), onderwijzers te Strijtem.

Steppe Michaël (1)
Geboren te Borchtlombeek ca. 1733 (2). Op 12 mei 1767 huwde hij te Lennik met Joanna Maria Kestemont (+Strijtem 25/7/1777). Michaël hertrouwde op 4 februari 1778 opnieuw te Lennik met Anna Maria Servranckx (+Strijtem 18/10/1825). In beide huwelijken werden samen 16 kinderen geboren. Michaël overleed te Strijtem op 8 augustus 1817.
Al vanaf 1764 hielp hij zijn oom Josephus Steppe als koster in Strijtem om hem geleidelijk aan volledig te vervangen. Hij was er ook dorpsonderwijzer. In 1767 werd hij eveneens meisenier.

Steppé Joannes-Baptista
Zoon van Michaël Steppe en Anna Maria Servranckx, geboren te Strijtem op 5 februari 1795. Op 30 januari 1821 huwde hij te Strijtem met Maria Joanna Evenepoel (Kattem 10/2/1795-Strijtem 27/8/1878). In hun gezin werden zeven kinderen geboren. Jan-Baptist overleed te Strijtem op 4 december 1884.
Enkele jaren voor het overlijden van vader in 1817 nam Jan-Baptist het kosterschap te Strijtem over. ‘Officieel' bleef hij koster, volgens zijn doodsprentje 70 jaar lang, tot aan zijn overlijden. Daarbij was hij er eveneens dorpsklerk en werd hij in Strijtem vanaf 1839 ook enkele jaren onderwijzer. (3)

Steppé Anselmus
Zoon van Joannes-Baptiste en Maria Joanna Evenepoel, geboren te Strijtem op 11 mei 1821 en er overleden op 5 april 1903. Hij trouwde te Strijtem op 5 september 1863 met Petronilla Clement (Strijtem 28/8/1823-Strijtem 16/2/1899). In hun gezin werden drie kinderen geboren.
Anselmus werd in 1845 onderwijzer te Strijtem en bleef het tot in 1876. In 1873 verhuisde hij er als onderwijzer nog naar het nieuwe gemeentehuis aan het Strijtemplein.
Vanaf 1852 werd hij orgelist in de kerk van Strijtem. Op 2 januari 1853 werd zijn loon vastgesteld: op zon- en feestdagen, tijdens de donderdagse mis en op de jaargetijden moest hij zonder enige vergoeding spelen, maar hij ontving wel 0,36 fr voor de andere missen met orgelspel, 3 fr voor eersteklasbegrafenissen, 2 fr voor een tweede en 1 fr voor een derde klasse. Later volgde hij ook zijn vader op als koster en bleef orgelist/koster tot 6 januari 1900.


-------------------------------------------------------------------------
(1) Familie Steppe, ook Steppé gespeld.
(2) Kleinzoon van Jacobus Steppe en Joanna Cools, zoon van Joannes Steppe (Strijtem 7/10/1698-Borchtlombeek 23/6/1741) in 1722 te Liedekerke gehuwd met Joanna Maria Van den Bogaert (+Borchtlombeek 29/4/1785). Joannes was koster te Borchtlombeek.
(3) Was hij in 1827 te Strijtem ook lid van het bureel van weldadigheid en in 1857 voorzitter van de kerkfabriek?