boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Backer Jaak Frans, herbergier van Het Tonneke

zoon Pieter Lodewijk, schepen, burgemeester van Strijtem in 1941 en van 1944 tot 1964, schepen van Roosdaal
De Backer Jaak Frans
Geboren te Borchtlombeek op 24 oktober 1881. Op 21 mei 1909 trouwde hij met Maria Mandina Elpers (Strijtem 18/11/1877-Strijtem 15/10/1943). In het gezin werden 4 kinderen geboren: Maria, Jozef, Pieter-Lodewijk, Delphina. Hij overleed te Ninove op 10 september 1955.
Frans was drankhandelaar (1):
 

Hij was ook herbergier van:
Het Tonneke /Bij Backer aan de Lostraat (nu nr 160) Strijtem
Niet zomaar een herberg!
- In de bovenzaal werd er in 1923 voor het eerst te Strijtem toneel gespeeld; biertonnen met daarop planken dienden als podium. (2)
- Het was het stamlokaal van de fanfare ‘De Ware Vaderlanders'; boven werd er gerepeteerd. Herbergier Backer was zelf ook muzikant, zelfs enkele jaren dirigent.
- Er werd ook gebold:
 


foto van ca. 1918
Toen werd er nog gebold aan de straatkant. Frans zit gehurkt om met zijn schort, die drankhandelaars vaak droegen, de afstand tussen de bollen en de 'staak' te meten.

- Wanneer Louis Paul Boon in de zomer bij Bert Decorte (getrouwd met Delphina) op bezoek kwam gingen ze er samen bollen, in ‘een aloud café, achter het huis, onder de beschermende kruin van een dikke boom'. (3)

Politiek tegenstander van de burgemeesters de Failly richtte hij samen met enkele vrienden een dorpspartij op, en ook de fanfare De Ware Vaderlanders om de politieke strijd muzikaal te ondersteunen. Berrt Decorte schreef hierover: ‘... maar vooral een strijdbaar man, die zijn leven zou veil gehad hebben voor elke zaak die hij goed en rechtvaardig achtte. Bovendien was hij een vrolijke kerel, die het boog- en bakschieten alsmede de bollebaan in ere hield en er ten zeerste van overtuigd was dat soortgelijke activiteiten niet droog mochten gehouden worden. Dorpspolitiek en fanfaremuziek waren overigens niet van mekaar los te denken en “Het Tonneke” was dan ook het centrale partijbureau. Maar Backer, een van de pioniers van de “partie”, heeft nooit gewild dat zijn eigen naam op de kandidatenlijst voor de verkiezingen werd geplaatst, om duidelijk te maken dat hij geen strijd voerde gedreven door persoonlijke ambities, maar enkel om de verknechters van de kleine man ten val te helpen brengen.' (4)

Frans was ook beheerder van de S.M. Melkerij Sint Martinus.

De Backer Pieter Lodewijk/Louis (5)
Geboren te Strijtem op 17 mei 1913 en er overleden op 17 december 1975. Op 22 maart 1940 huwde hij te Strijtem met Theresia Aldegonde Du Rang (Strijtem 10/9/1916-Asse 29/10/1988). Zij woonden aan de Lostraat te Strijtem. Louis was fruitkweker en fruithandelaar. Hij kocht dagelijks het fruit op bij de boeren om het dan te verkopen op de Brusselse vroegmarkt.
Maar hij was ook Strijtems politicus. Als nieuwkomer in de Strijtemse politiek werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16/10/1938 onmiddellijk verkozen, en vanaf begin 1939 schepen. In januari 1941 werd hij dd. burgemeester, maar in oktober werd hij door de hogere en bezettende overheden vervangen, die 'andere' plaatselijke gezagsdragers wilden. (6) (7) Op 7/9/1944, na de bevrijding, stelde de gemeenteraad hem opnieuw aan als dd. burgemeester. Voor de verkiezingen van 10/11/1946 werd maar één lijst (8) ingediend zodat verkiezingen overbodig waren en het provinciebestuur Louis De Backer aanstelde als burgemeester van Strijtem. Hij bleef het tot eind 1964. Begin 1965 werd hij voor de CVP gemeenteraadslid van Roosdaal, na naast het (beloofde) ambt van schepen te hebben gegrepen. (9) Na de verkiezingen van 11/10/1970 werd hij begin 1971 dan toch schepen van Roosdaal en bleef het tot aan zijn overlijden.
Typerend feit: Hij droeg nooit de driekleurensjerp! (10)

Tenslotte: uiteraard was Louis ook bestuurslid van de fanfare ‘De Ware Vaderlanders'.

 
--------------------------------------------------------------------
(1) Een tijdlang hebben zijn zonen Jozef en Louis de drankhandel verdergezet.
(2) Luc Van Liedekerke: ‘Strijtem... nu en altijd', 316 p. Aldaar p. 229.
(3) Cursiefje in De Morgen, op 9 juli 1974.
(4) Luc Van Liedekerke: o.c. (noot 2). Aldaar p. 235.
(5) Door iedereen 'Loj' genoemd.
(6) In tijden van oorlog waren alle argumenten goed: zo vond de arrondissementscommissaris dat De Backer voor het burgemeesterschap ‘niet beschikte over de nodige bekwaamheid, gezag en onafhankelijkheid'. Maar het kan verkeren!
(7) Bleef hij wel schepen, maar bestuurde hij niet mee?
(8) Vader en zoon De Backer waren erin geslaagd de twee lijsten die in 1938 opkwamen te laten samensmelten, door kandidaten van beide lijsten op één lijst te brengen.
(9) In een 'Echo-reportage' van de BRT uit 1966 verwoordde hij ontgoocheling over de fusie(-perikelen).
(10) Luc Van Liedekerke: o.c. (noot 2). Aldaar p. 182.