boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex R > Roosdaal > artikel


Roosdaal/bestuur 1965

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964 behaalde de CVP 8 zetels, de Gemeentebelangen 3 en de BSP 2. Nog dezelfde avond ondertekenden de verkozenen van de CVP de voordracht van Karel Van Cauwelaert als eerste burgemeester van Roosdaal. Maar wie zou schepen worden? Het was geweten dat Karel Van Cauwelaert voor de fusie had beloofd dat elke deelgemeente in het schepencollege zou vertegenwoordigd worden. Maar twee Pamelse CVP-ers (Johannes De Leener en Frans Couck) behaalden meer stemmen dan de aangewezen kandidaten uit de andere deelgemeenten en eisten het schepenambt op. Binnen de CVP kwamen zij niet tot een overeenkomst, waarop zij steun zochten bij/aangeboden kregen van de Gemeentebelangen en de BSP, mits een schepenzetel voor de Gemeentebelangen. Nadat op 2 januari 1965 de 13 verkozenen de eed hadden afgelegd konden ook de schepenen aangeduid worden. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was stelde de burgemeester Louis De Backer (CVP) uit Strijtem voor als eerste schepen, maar deze kreeg maar 6 stemmen tegen 7 stemmen voor Johannes De Leener; vervolgens droeg hij Frans Vanderschueren (CVP) uit Pamel voor, opnieuw 6 stemmen tegen 7 voor Frans Couck (CVP); tenslotte stelde hij Jozef Leemans uit O.-L.-V.-Lombeek voor, maar deze vergaarde maar 5 stemmen tegen 1 voor Petrus Covens en 7 voor Herman Timmermans (Gemeentebelangen). Onmiddellijk daarop vroeg de burgemeester aan de drie verkozen schepenen de eed af te leggen.
Uiteraard was deze verkiezing ‘het' gespreksonderwerp in Roosdaal en ‘het' nieuws in sommige kranten. Enkele dagen later nodigde de burgemeester de 3 schepenen uit voor een eerste college en zei: ‘Laat ze maar schrijven, wij zijn aangesteld en wij gaan de gemeente besturen.' (1)
Maar deze gang van zaken heeft uiteraard gewogen op het bestuur: (wisselende) meerderheden zoeken om voorstellen goed te keuren, om personeelsleden te benoemen, ... de plooien gladstrijken.

Sommigen beweerden dat Karel Van Cauwelaert geloofde dat de verkiezing van de schepenen zou verlopen zoals hij voorstelde, maar anderen waren ervan overtuigd dat hij beter wist en de verkiezing vooral 'tactisch heeft geleid'.


------------------------------------------------------------------------
(1) In ‘Rausa' van Erfgoed Rausa, 2015, nr 3. Aldaar p. 11.