boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vanderschueren Frans, gemeenteraadslid, schepen van Pamel van 1947 tot 1964, gemeenteraadslid van Roosdaal
+
zonen Achiel, Petrus, Paul en dochter Marguerite

* Vanderschueren Frans
Geboren (1) te Pamel op 30 augustus 1894 en er overleden op 1 januari 1990. Hij trouwde op 26 oktbober 1923 met Irena Elpers (Pamel 13/1/1902-Ninove 1/2/1987), bleef in het ouderlijk huis aan de Woestijnstraat wonen en er boeren. In het gezin werden 5 kinderen geboren: Achiel, Adelson, Marguerite, Petrus en Paul.
Frans was voor de partij ‘de Mettes' gemeenteraadslid van Pamel van 1927 tot 1946, schepen van Pamel van 1947 tot 1964, en voor de CVP gemeenteraadslid van Roosdaal van 1965 tot 1970.

 

* Vanderschueren Achiel F.J.
Geboren te Pamel op 4 september 1923 en er overleden op 21 februari 1992. Op 31 juli 1954 huwde hij te Pamel met Simonne Ots. In het gezin dat te Pamel woonde aan de Kaaitvaartstraat, werden negen kinderen geboren.

 

foto 2012: voormalig woonhuis
 
Achiel was ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken. Ter plaatse was hij lid van de kerkfabriek van de parochie Sint-Apollonia/Ledeberg en in 1982 was hij bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de CVP, maar werd niet verkozen (2).
 
* Vanderschueren Marguerite
Geboren te Pamel op 13 april 1927 en overleden te Voorde op 3 mei 2016. Op 6 juli 1962 huwde ze met Robert Poisson (17/7/1928-28/1/1990). In het gezin dat te Voorde woonde werden twee jongens geboren.
In 1948 was Marguerite Vanderschueren aan de normaalschool Mariagaarde te Westmalle regentes landbouw-huishoudkunde geworden en kon onmiddellijk beginnen als lesgeefster huishoudkunde in de 4e graad van de lagere school van de zusters op Ledeberg. Ze bleef er les geven tot ze, officieel vanaf september 1959, geleidelijk aan overstapte naar het secundair onderwijs, naarmate de richtingen erkend werden. (3) Op 1 september 1983 ging ze met pensioen.
Ze heeft honderden meisjes uit Pamel en omgeving leren koken en het huishouden doen. Met nu en dan een boude uitspraak, ze was er op school om gekend.
 

* Vanderschueren Petrus Evariste
Geboren te Pamel op 30 maart 1930 en er overleden op 20 april 1993. Op 16 augustus 1957 trouwde hij te Pamel met Julienne Baeyens (Aalst 14/5/1936-Roosdaal 31/7/2021). In het gezin dat te Pamel aan de Nieuwe Kaai woonde, werden twee kinderen geboren.
Eerst was Petrus een gevierd voetballer bij Denderzonen Pamel, later ook trainer.
Beroepshalve was hij meester Piëken, onderwijzer in de gemeenteschool van Pamel-Roosdaal. (4)

 

* Vanderschueren Paul
Geboren te Pamel op 25 juni 1941. Op 17 augustus 1958 reed hij op de fiets de Berchembos af, botste op de ijscokar van Jefken Daun en verongelukte jammerlijk.

In de jaren (19)90 werd een deel van de schuur van de ouderlijke hoeve door een stormwind vernield. Erf en hoeve werden tenslotte verkocht, gebouwen gerenoveerd door de kopers.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Petrus Jan Vanderschueren en M. Florentina Verheyden.
(2) Enigszins karakteriserend was de zinsnede op zijn verkiezingsdrukwerk: ‘Dat weet o.a. de chirojeugd aan wie ik méér dan leiders en leidsters heb geleverd ... !'
(3) Maar door de grote verstrengeling op Ledeberg van lager en voortgezet onderwijs kon het zo geregeld worden dat ze ook al de jaren voordien, in afwachting van de erkening, naast de lessen in de 4e graad eveneens al les gaf in het voortgezet/secundair onderwijs.
(4) Was ook reserve Onderluitenant en kreeg het Kruis van Ridder in de Kroonorde.