boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex E > artikel


Eylenbosch Augustinus

Veldwachter te Strijtem/Roosdaal, gemeenteraadslid te Roosdaal


Gust werd te Borchtlombeek geboren op 15 juni 1918 (1).

Hij liep eerst lagere school te Borchtlombeek en studeerde dan verder aan het Sint-Jozefinstituut te Ternat. Thuis knutselde hij graag (2), maar moest uiteraard vooral meehelpen. Toen zijn broer in 1934 soldaat werd stopte Gust met zijn studies om o.a. de handel in snoepgoed en tabakswaren verder te zetten. Opmerkelijk hij reed al op zijn zestiende met de auto! Op 1 september 1938 echter moest hij voor één jaar naar het leger, bij ‘het paardenvolk’. Maar toen de einddatum van 31 augustus 1939 dichtbij was werd een algemene mobilisatie afgekondigd. Zijn eenheid trok te velde te Strijtem, Pamel waar de kanonnen langs de Lostraat werden opgesteld. Na enkele weken werd naar Gaasbeek en omiggende getrokken, begin november naar Limburg, eind februari naar Bonheiden en tenslotte naar Deurne bij Diest. Tot op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak en de eenheid richting Vlaanderen trok, Maldegem, Oostkamp. Daar hoorden zij op 28 mei het bericht van de capitulatie. Gust kon (o.a. in een achtergelaten auto) terug naar huis. Hij is daarna nooit lid van het verzet geweest, maar patriot zijnde heeft hij er wel contacten mee gehad.
Thuis bleef voor hem alleen nog de handel in tabak over, maar de winst was klein en Gust zocht bijverdiensten. Temeer daar hij wou trouwen met Yolande Du Rang, waarmee hij op 9 juli 1941 ook effectief in het huwelijk trad. Intussen had hij zich te Borchtlombeek kandidaat gesteld voor secretaris-ontvanger van de C.O.O. (3) en werd aangenomen. Wat later werd hij ook secretaris van de Landbouw en voedingscorporatie voor Strijtem en O.-L.-V.-Lombeek, maar werd al na zes maanden ontslagen. (4) Gelukkig bracht intussen ook de verkoop van tabak wat meer op.
Na de oorlog werkte Gust eerst als ontvanger op de tram bij de Brusselse trammaatschappij, daarna als hulpbediende in postkantoor Brussel 3 te Schaarbeek.
In 1949 stelde hij zich op aandringen van zijn schoonbroer burgemeester De Backer te Strijtem kandidaat voor veldwachter. Na wat politieke strubbelingen werd hij op 16 juli 1949 benoemd en trad in dienst op 1 augustus daaropvolgend.
Intussen waren in het gezin te Borchtlombeek al twee kinderen geboren. Er zouden er nog twee volgen, maar dan te Strijtem, aan de Generaal de Fariaustraat. (nu nr 14).
Uiteraard had hij als veldwachter politionele taken, had hij oog voor o.a. de veiligheid, de verkeerssignalisatie, …maar hij deed meer:
‘Als veldwachter heb ik steeds getracht langs de gulden middenweg de gemeenschap te dienen. Het gemeentebestuur van het kleine Strijtem beschikte niet over een technische dienst die instond om haar patrimonium te onderhouden en/of te verbeteren. Daarom werd op mij beroep gedaan om deze taak op mij te nemen; wat ik vrijwillig en zonder vergoeding heb gedaan. Met behulp van tewerkgestelde werklozen zorgde ik er o.a. voor dat kleine straten en zijwegen werden hersteld, verhard met steenslag of bedekt  met asfalt, zodat zij goed begaan en/of berijdbaar werden. Het ongeordend kerkhof werd onder mijn leiding in perken gelegd, gescheiden door wegjes, wat eerder niet het geval was. Oudere Strijtemnaren kunnen dit alles bevestigen.’ (5)
Vanaf 1965 (6) werd Gust veldwachter in de fusiegemeente Roosdaal, met nu ook collega’s veldwachter en in de loop der jaren een modernisering van het politiekorps. Toch bleef Gust plichtsgetrouw, maar met een zekere eigenzinnigheid zijn opdracht vervullen, tot hij op 1 januari 1982 met pensioen ging. (7)

Voetbal:
Rond 1942 was Gust medeoprichter en secretaris van en voetballer bij de Rakkersclub.
Begaan met de club kon hij o.a. de Brusselaar Jean Vallet, opkomende belofte bij RSC Anderlecht, overhalen enige tijd voor de ploeg te komen spelen.(8)
Maar ca. 1946 ontstonden er politieke strubbelingen en nam hij onder druk van de Witte(n) ontslag.

Toneel
In 1929 mocht Gust voor het eerst meespelen in het drama ‘Honger’ en stond daarna als knaap nog een tweetal keren op de planken. ‘Ik was van de toneelmicrobe gebeten’ schreef hij in zijn gedenkschriften. Hij trad enkele keren op met de BJB van Borchtlombeek. Om de kas van de Rakkersclub te spijzen speelde hij mee in een viertal operettes. Rond 1955 richtte hij te Strijtem nog het toneelgezelschap ‘Tijl Uilenspiegelkring’ op en was o.a. Titten in ‘De Filosoof van Hagem’. Maar door de hoge eisen van de zaaluitbater kwam er vrij snel een einde aan deze toneelkring.

Politiek
In oktober 1982 was Gust bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de CVP.
 

(5)

Met 418 voorkeurstemmen werd hij verkozen tot gemeenteraadslid van Roosdaal. Maar Gust vond dat hij, op basis van een 18 jaar oude belofte (9) en als enig verkozene van Strijtem, recht had op een schepenzetel. (10) Maar deze ging naar de coalitiepartner. (11) Toch bleef hij een voor het beleid kritisch gemeenteraadslid van de CVP, tot hij zich in 1987 onafhankelijk opstelde.
In 1988 nam hij op een Eenheidslijst nogmaals deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd met 374 voorkeurstemmen niet verkozen.

Gust overleed te Asse op 1 oktober 2007.
--------------------------------------------------------------------------
(1) Aan de Bosstraat hielden zijn ouders herberg en winkel, bakten brood, dreven handel in snoepgoed en tabakswaren, en later was hun auto soms ook taxi.
(2) In zijn ‘gedenkschriften’ schreef hij o.a.: Omdat ik dikwijls goederen op zolder moest dragen maakte ik eens een lift (ascenseur). Ik plaatste een houten katrol boven aan het dakgebint en met een koord aan een (Pacha) bak gebonden om het omhoog te trekken. ‘ Maar de koord brak …
(3) Het huidige O.C.M.W.
(4) Volgens eigen schrijven als gevolg van tegenkanting van VNV’ers.
(5) Verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 10/10/1982.
(6) Van 1962 tot 1965 was Gust ook tijdelijk veldwachter te Schepdaal geweest.
(7) Op 21 maart 1985 ontving hij in de raadzaal van het gemeentehuis de ‘Zilveren medaille in de Kroonorde’.
(8) Inspelend op de rantsoenering waardoor er in Brussel een tekort was aan voeding. Jean Vallet werd ook nog trainer van Denderzonen Pamel.
(9) Belofte die bij elk van de voorbije 4 verkiezingen nooit in alle deelgemeenten mathematisch mogelijk (geen verkozene in de deelgemeente) of politiek haalbaar was.
(10) Hij zou ook akkoord zijn gegaan met een schepenambt van 3 jaar.
(11) Verschillende verhalen doen de ronde. Feit is dat de CVP met 11 zetels op 21 een krappe meerderheid had en zekerheidshalve een coalitie aanging.