boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Nerom Petrus Gerard

Onderwijzer te Strijtem vanaf 1962, later hoofdonderwijzer te Strijtem en Roosdaal
 

Geboren te Okegem op 30 juni 1925. (1)
Gerard huwde met Jeanne De Groodt (°Strijtem 8/11/1933, +2002). In hun gezin dat aan de Lostraat (nu nr. 178) te Strijtem-Roosdaal woonde werden drie jongens geboren.
In 1946 was Gerard aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas afgestudeerd als onderwijzer. Na eerst te hebben onderwezen in het Sint-Xaveriuscollege te Borgerhout en in het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel werd hij in 1962 onderwijzer in de gemeentechool te Strijtem. In 1964 werd hij er nog hoofdonderwijzer, maar na de fusie in 1965 bleef hij te Strijtem enkel onderwijzer, wel met behoud van zijn rechten als hoofdonderwijzer. Daardoor werd hij in 1974 tot aan zijn pensionering begin 1986 toch nog schoolhoofd van de Roosdaalse gemeentescholen. (2)
In de jaren (19)70 was Gerard eveneens leraar blokfluit in de Roosdaalse muziekacademie. Ook was hij vele jaren speler bij en bestuurslid van de fanfare De Ware Vaderlanders, omstreeks 1983 zelfs voorzitter.
Gerard overleed te Roosdaal op 3 december 2012.

 

--------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Frans Jozef Van Nerom (Denderhoutem 7/2/1890-Okegem 16/1/1967) en Eulalie De Meerleer (1890-1950). Broer van Franciscus Joseph Van Nerom.
(2) In 1978 kreeg hij ‘voor onbepaalde tijd ziekteverlof wegens een arbeidsongeval’, volgens Luc Van Liedekerke in ‘Strijtem… nu en altijd’, 1981, 316 p. Aldaar p. 177.