boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Muziekacademie August De Boeck

Afdeling Roosdaal
 

1. Wat eraan vooraf ging.
Op initiatief van vooral juffrouw Marie Borginon werd al in 1962 getracht, via inspecteur Baisier (1) een muziekschool op te richten, maar het Ministerie van Onderwijs wou van geen erkenning weten; dan maar op vrijwillige basis.
De eerste lessen, muziekschrift en zang, werden gegeven in een lokaal van de zustersschool; de eerste leerlingen waren: Rita Vandeperre, Francine De Ridder, Greta De Pijper, Rita Notaert, Annemie Van Saene, Annie Kestens, Marleen Vanderplas, Estelle De Bolle en Linda Huylenbroeck. In 1963 traden ze voor het eerst op, voor de parochiekring, met ‘Het Garnaalmeisje', ‘Bloemekens lief' en ‘De Bremer Muzikanten'.
In oktober 1963 werd verhuisd naar de lokalen van het vroegere pensionaat. Het aantal leerlingen klom tot ongeveer 20.
In 1965 kregen de leerlingen voor het eerst notenleer van een gediplomeerd leraar, Adolf Vandeperre. Dhr Dockers was in 1966 de eerste leraar bewegingsleer (al in december opgevolgd door dhr Ad. Goelens), dhr Liessens de eerste leraar piano.
In het schooljaar 1967-1968 volgden 68 leerlingen de lessen (verschillende meer dan één leergang): notenleer: 1e jaar: 25 leerlingen, 2e jaar: 17 leerlingen, 3e jaar: 17 leerlingen; piano: 8 leerlingen; ritmiek: 1e jaar: 24 leerlingen, 2e jaar: 20 leerlingen; zang: 4 leerlingen (volwassenen).
Schooljaar 1968-1969: notenleer: 1e jaar: 23 leerlingen, 2e jaar: 19 leerlingen, 3e jaar: 15 leerlingen, 4e jaar: 17 leerlingen; ritmiek: 1e jaar: 22 leerlingen, 2e jaar: 17 leerlingen; piano: 8 leerlingen; dictie: 56 leerlingen.
De eerste leraar dictie was dhr De Braekeleer. Op 1 september 1969 werd de leergang koperinstrumenten opgestart o.l.v. dhr Risack.
Om de leerkrachten toch enigszins te kunnen vergoeden werd schoolgeld gevraagd, zocht juffrouw Marie steun bij gegoede families en notabelen (die ze telkenmale uitnodigde op de optredens van de leerlingen (2)). Op 13 september 1968 werd er zelfs een ‘muzikaal' eetfestijn georganiseerd.
Ook in 1968 werd de v.z.w. ‘Muziekschool van Ledeberg' opgericht, met als doel ‘het bevorderen van het muziekonderwijs en het beoefenen van de Schone Kunsten; in het bijzonder het uitbreiden tot volledige ontplooiing van de Muziekschool van Ledeberg.' Voorzitter was juffrouw Marie Borginon, afgevaardigd beheerder en schrijver werd juffrouw Elsa Van Saene.
Intussen werd samen met burgemeester Van Cauwelaert geijverd voor de erkenning van de school, als filiaal van een muziekacademie; van Asse, van Sint-Agatha-Berchem, …? Het werd uiteindelijk Asse. Vanaf 1 september 1969 werd al de werkwijze van de muziekacademie August De Boeck uit Asse gevolgd, maar het duurde nog tot 1 januari 1970 alvorens ook het ministerie de ‘muziekschool van Ledeberg' als filiaal erkende. De gemeente droeg meteen 80000 fr bij in de kosten.


2. Afdeling van de muziekacademie August De Boeckwordt aangevuld-----------------------------------------------------------------------
(1) Inspecteur lager onderwijs uit Meerbeke.
(2) Zo waren op de feestnamiddag van 15 november 1964 o.a. burgemeester Van Cauwelaert, advokaat Ronse, volksvertegenwoordiger Leo Lindemans, gedeputeerde M. Malherbe, … aanwezig.