boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Vandeperre Joannes Aloysius, koster-organist op Ledeberg van 1901 tot 1946, zoon Jef (Joseph Leonce), koster-organist op Ledeberg van 1946 tot 1988 en zoon Adolf, muziekleraar aan het I.M.I.
 

Vandeperre Joannes Aloysius, geboren te Pamel op 20 maart 1882.
Op 29 oktober 1908 huwde hij te Pamel met Petronella Emilia Flora De Ro [Pamel 25/3/1878-Pamel 14/8/1954]. (1) Eerst woonden ze aan het begin van de Hoogstraat (2), daarna verhuisden ze naar het ouderlijk huis, Ledebergstraat 15 Pamel (nu Kapelleweide 10 te Roosdaal). In het gezin werden 5 kinderen geboren: Jozef, Maria, Richard, Clementina en Adolf.
Joannes was op Ledeberg van 1901 tot 1946 koster-organist. In 1961 was hij er peter van de nieuwe Apollonia-klok. Hij werd toen ook gevierd en ontving het ereteken van het aartsbisdom.
Tot in 1914 was hij ook herbergier, thuis op de Kapelleweide in zijn herberg 'In de drie rozen'.
Ook was hij meerdere jaren voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand van Pamel en later voorzitter van de Bond van Gepensioneerden.
Joannes overleed te Roosdaal op 24 februari 1976.

 

Vandeperre Joseph Leonce (Jef van de koster), geboren op 16 november 1909 te Pamel en overleden op 19 juni 1992 te Ninove. Woonde met echtgenote Rosalia/Louise Van Der Plas (Pamel 3/2/1908-Ninove 4/2/1993) in het ouderlijk huis.
Opgeleid in het 'vak' door vader Joannes volgde Jef hem in 1946 (3) op als koster-organist op Ledeberg en bleef dit tot in 1988: uiteraard het orgel bespelen, maar ook voor (en na) de diensten in de kerk alles in orde zetten; tot in 1961 menigmaal naar de kerk gaan om aan het touw van de klok te trekken (4); vroeger ook voor de priester stappen, met 'bel en flambie' bij berechtingen en als op een hoogdag de communie werd rondgedragen. Zoals vele kosters in kleine parochies probeerde Jef wat bij te verdienen als fruitteler en landbouwer. Daarbij was hij van 1936 tot 1976 ook ontvanger van de Commissie van Openbare Onderstand en eveneens verschillende jaren zaakvoerder van de maatschappij 'Ieder Zijn Huisje'.
In 1959 betaalden/schonken Jef en Louise het glasraam 'Oliesel' aan de parochie/kerk Sint-Apollonia op Ledeberg. Op 4 april 1988 ontving Jef, bij hem thuis (5), het door de kardinaal verleende Gouden Sint-Romboutskruis uit de handen van de burgemeester in aanwezigheid van de leden van de kerkfabriek.
Vooral zijn lachse levensmoed kenmerkte hem: niet goed te been reed/ging Jef met de fiets tot aan de kerk (50 m), om dan langs de moeilijke wenteltrap op het oksaal te klauteren; met een scherts incasseerde hij de opmerkingen van de kapelaan of pastoor; jonge Roosdaalse musici moedigde hij aan door hen op het orgel te laten spelen.

Vandeperre Adolf Marie, geboren te Pamel op 24 augustus 1919 en overleden te Brussel op 10 mei 1991. Op 21 oktober 1947 trouwde hij met Louisa Vandenberghe. Tot 1952 woonden zij te Alsemberg in het kostershuis, boven aan de kerk, waar zij ook een winkeltje hadden van religieuze voorwerpen. Daarna woonden ze, samen met hun drie kinderen, te Alsemberg aan de Brusselsesteenweg.
Op 14 juli 1942 werd Adolf laureaat van het Lemmensinstituut te Mechelen.
Na korte tijd te Geel het orgel in de Sint-Amandskerk te hebben bespeeld, werd hij in mei 1944 organist van de O.-L.-Vrouwkerk te Alsemberg (6). Hij dirigeerde er ook het mannenkoor dat later het gemengd Sint-Ceciliakoor werd. Adolf is te Alsemberg ook drukker geweest.
Nadat hij een d-cursus had gevolgd werd hij vanaf 1 september 1961 vele jaren muziekleraar in het I.M.I. te Pamel/Roosdaal en heeft hij ook muziekles gegeven in het S.G.I. te Sint-Martens-Lennik en in het S.M.I. te Lembeek. Volgens zijn oud-leerlingen was hij karakterieel te goed voor het onderwijs.
Te Pamel was hij in de jaren (19)60 ook dirigent van het Ludwigkoor en werd hij de eerste gediplomeerde leraar van de muziekschool op Ledeberg.
Hij werd geëerd met het Sint-Runolduskruis.
 

handtekening 1976
 -----------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Augustinus De Ro en Maria De Vidts.
(2) Zij woonden er in het huis van Jericho, zo genoemd omdat het Brusselse klooster van Jericho er vanaf 1436 tot ca. 1787 eigenaar van was. Tussen 1795 en 1814 werd de hofstede, 1 dagwand 77 roeden groot, door de Franse overheerser verkaveld/verkocht (de juiste datum is voorlopig niet gekend). Door erfenis kwamen Joannes en Petronella in bezit van het huis dat intussen al vele jaren volledig verdwenen is.
(3) Benoeming door Mgr Van Cauwenbergh op 29 juli 1947.
Op zijn doodsprentje staat 1948.
(4) Toen in 1964 de nieuwe klokken werden opgehangen, werd terzelfdertijd het luiden geautomatiseerd.
(5) Jef was verknocht aan Ledeberg. Zo wordt verteld dat hij voor het ontvangen van het Sint-Romboutskruis niet naar (de pastorie van) Pamel wou gaan, zodat de notabelen het noodgedwongen bij hem thuis kwamen overhandigen.
(6) Bij de Pamelse pastoor Remi Kestens.