boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Tricht Joos, pachter op het hof te Zijpe, eerste schepen/burgemeester te Pamel van ca. 1720 tot 1741
+ zoon Jan-Baptist, pachter op het hof te Zijpe, schepen te Pamel
+ kleinzoon Joannes, pachter op het hof te Zijpe
van Tricht Joos
Geboren te Pamel op 19 mei 1672 (1). Op 10 juni 1694 trouwde Joos te Pamel met Josina Appelmans (Pamel 4/1/1673-Pamel 3/11/1759) van het hof te Zijpe en ging inwonen. In het gezin werden 13 kinderen geboren. (2) Na het overlijden in 1705 van zijn schoonvader, Peeter Appelmans, volgde hij hem op als pachter van het hof.
Nadat Joos eerst te Pamel verschillende jaren schepen was, werd hij er ca. 1720 eerste schepen/burgemeester en bleef het tot aan zijn dood op 12 juni 1741 (3). Toen schreef pastoor H. Heubens in het overlijdensregister: ‘a quo cepi possessionem in Pamel’ of vrij vertaald ‘die mij in Pamel de kerksleutels overhandigde’, privilege van de eerste schepen.

van Tricht Jan-Baptist
Geboren te Pamel op 21 januari 1717 (4) en er overleden op 14 augustus 1776. (5) Op 6 mei 1745 huwde hij met Theresia de Smet (Leerbeek 24/1/1721-Pamel 13/7/1785) uit het hof ten Brugske. (6) In het gezin werden elf kinderen geboren. (7)
In 1741 was hij zijn vader opgevolgd als pachter op hof te Zijpe. Ook was hij, alvast vanaf 1757 schepen te Pamel.
Vanaf zijn huwelijksjaar 1745 schreef Jan-Bapist wat er op te Zijpe voorviel, wat best onthouden werd, in een boek, een memorieboek. (8) Zo beschreef hij o.a. de foerageleveringen aan Franse troepen, remedies voor de peerden die de biijckpijn hebben, het ophalen van steenkool, ...


handschrift
van Tricht Joannes
Geboren te Pamel op 29 mei 1763 en er overleden op 26 november 1807. Op 29 mei 1796 trouwde Joannes kerkelijk met Anna Catharina Leemans (Brussegem 11/11/1763-Pamel 10/9/1812) (9), het burgerlijk huwelijk volgde pas op 26 november 1803. (10) In hun gezin werden 6 kinderen geboren: Joannes Franciscus, Petrus, Josina, Barbara (11), Ignatius Franciscus, Carolina.
Maar in 1794 had Joannes op zijn persoonlijke naam een pachtovereenkomst afgesloten met de abdij van Ninove, hoewel de vorige nog niet vervallen was. Zo kwam hij in conflict met zijn drie nog ongehuwde zusters. En het verergerde nog toen hij trouwde en ook zijn schoonouders kwamen inwonen. Joannes zette zijn zussen buiten maar deze (geleid door Petrus Josephus Van Tricht, zijn en hun oudere broer) spanden een proces aan, waarvan het vonnis in 1798 werd uitgesproken. De zussen mochten terugkeren, maar moesten uiteindelijk, eens zij hun erfdeel hadden ontvangen, opnieuw de hoeve verlaten. Volgens het memorieboek heeft Joannes in 1801 verschillende leningen aangegaan, waarschijnlijk om de overname van hof te kunnen betalen. Schulden die wel vlug gedelgd werden.
Heeft Joannes de brand van de hoeve nog meegmaakt? Waarschijnlijk niet, want zijn weduwe schreef in het memorieboek: ‘Anna-Catharina Leemans is in het hof gegaen naer het afbraennen der hoef 30 Julius in het jaer 1810.’


------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joos van Tricht en Gerardina/Geertrui Lambeens/Lambins, wonend in het Withuis aan de Kwinkeleer te Pamel.
(2) Dochter Judoca (Pamel 13/5/1706-Pamel 3/6/1761) trouwde op 21/2/1732 met Hendrik Kestens uit De Kam.
(3) Of was het 11 juni 1741? (Gerard Van Herreweghen in extranummer DF-Klokje van 1989, p. 19)
(4) Of was het op 21 juni 1717 (Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje van september/oktober 1976, p. 106)?
(5) Of was het op 16 augustus 1776 (Gerard Van Herrewegehen in extranummer DF-Klokje van 1979, p. 102)?
(6) Dochter van Peeter de Smet en Anna Catharina Covens.
(7) Dochter Josina (Pamel 21/7/1750-Pamel 2/5/1827) huwde in 1795 met Jan-Baptist De Vidts en hertrouwde in 1804 met Petrus Joannes Stockmans.
(8) Na zijn overlijden werd het boek nog bijgehouden door drie generaties afstammelingen die het aanvulden met eigentijdse wetenswaardigheden, tot omstreeks 1900. Uiteindelijk werd ongeveer twee derde van de 350 à 400 blz beschreven. Het memorieboek steekt nog steeds, zij gehavend, in het familiearchief.
(9) Dochter van Joannes Franciscus Leemans uit Beigem en Barbara Mertens uit Brussegem.
(10) Vóór het Frans bewind zegende alleen de pastoor de huwelijken in en hield ook de huwelijksregisters bij, maar de Fransen eisten, om zelf de huwelijksregisters accuraat te kunnen bijhouden, dat het burgerlijk huwelijk het kerkelijk zou voorafgaan. Niet weinigen, althans in de beginjaren, trouwden toch nog eerst voor de kerk.
(11) Dochter Barbara (Pamel 27/1/1801-Pamel 18/5/1873) trouwde op 28 mei 1834 met haar kozijn Jan van Tricht (Withuis). Zij gingen wonen in het Meiershuis.