boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Hu(eb)ens Ambrosius

Pater Hieronymus, pastoor van Pamel van 1741 tot 1743
 

Geboren te Brussel in 1678 als zoon van een raadsheer bij de Raad van Brabant. Ingetreden in de norbertijnenabdij van Ninove, er het witte habijt ontvangen op 30 juli 1698 alsook de kloosternaam Hieronymus, geprofest op 18 juli 1700 en priester gewijd in maart 1704.
‘Hij was grondig onderlegd in de theologie die hij verscheidene jaren heeft onderwezen aan zijn confraters' in de abdij van Ninove en ook in de abdijen van Vicoigne en Nizelles. In mei 1741 werd hij pastoor van Pamel en hij bleef het tot hij er op 15 december 1743 overleed ‘ten gevolge van een hevige borstkwaal'. Zijn abt voegde eraan toe: 'maar wij hopen dat hij nu het eeuwig geluk geniet als beloning voor al zijn werken.' (1)


------------------------------------------------------------------------
(1) In de 'Dagboeken' van de prelaten der norbertijnenabdij van Ninove.