boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex A > artikel


Appelmans Andries, pachter op het hof te Zijpe
+ zoon Cornelis, pachter op het hof te Zijpe, schepen te Pamel
+ kleinzoon Peeter, pachter op het hof te Zijpe; voorschepen/burgemeester te Pamal van 1682 tot ca. 1700
 

Appelmans Andries
Gehuwd met Marie Waeye. In het gezin werden zeven kinderen geboren. Op 1 mei 1590 kreeg hij cijnsgrond van de abdij van Ninove, waarop hij het eerste hof te Zijpe bouwde. Hij was er vanaf dan uiteraard pachter. Blijkens een Pamelse schepenakte van 1 april 1617 waren zowel Andries als Marie toen al overleden.

 

Appelmans Cornelis
Vóór 1622 gehuwd met Anna Heymans (+Pamel 9/10/1649) van het hof te Kattem. Vijf van hun kinderen zijn gekend. Cornelis was pachter op het hof te Zijpe. Ook was hij in 1635 schepen te Pamel. Hij overleed te Pamel op 25 juli 1655.

 

Appelmans Peeter
Geboren te Pamel op 19 februari 1623. In 1655 volgde Peeter Appelmans zijn vader op als pachter op het hof te Zijpe. Wat later (1657?) trouwde hij te Sint-Martens-Lennik met Maria Evenepoel (+Pamel 2/12/1696) (1). In het gezin werden vijf kinderen geboren: Joannes (2), Petrus (3), Catharina, Henricus (4), Josina. Hij overleed te Pamel op 15 april 1705 (5).
Eerst was Peeter Appelmans te Pamel schepen, vanaf 1682 voorschepen (heden zou men hem burgemeester noemen) tot ca. 1700.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zus van ‘schoolmeester' Aert Evenepoel.
Of overleed ze op 2/12/1697 (Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje van sept./okt. 1976)?
(2) Joannes (Pamel 26/5/1658-Pamel 27/12/1708), getrouwd met Petronilla van Santen, was pachter in De Kam.
(3) Petrus (Pamel 1660-Pamel 1704), getrouwd met Elisabeth De Doncker, woonden te Poelkebeek.
(4) Henricus (Pamel 6/10/1666-Pamel 9/5/1737), winkelier/herbergier in De Croon.
(5) Of was het 12/1/1699 (Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje van sept./okt. 1976) of 26/5/1704 (Gerard Van Herreweghen in extranummer DF-Klokje van 1979, p. 67) of 15/4/1708 (Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje van okt./nov./dec. 2007)?