boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex E > artikel


Evenepoel Arent (Aert, Aernout)

Kostschoolhouder op Ledeberg, schepen van Pamel

Geboren te Godveerdegem (Sint-Martens-Lennik) (1) ca 1635 en overleden te Pamel op 3 april 1712. Op 23 augustus 1664 huwde hij te Pamel met Joanna Hendric(k)x. Deze overleed op 20 december 1673 en Arent hertrouwde, op 8 januari 1675 met Joanna Donze(e) (2) uit Ternat. Hij kreeg in beide huwelijken kinderen, samen zes.
Omstreeks 1662 begon Arent, heel waarschijnlijk op de Ledebergdries te Pamel, een kleine kostschool. Hij was echter niet alleen schoolmeester, maar bebouwde ook ongeveer 24 dagwand land, bewees in 1672 meisenierschap en was vele jaren schepen van Pamel.

Zijn biografie werd gebeiteld in de steen op zijn graf en dat van 'sijne huysvrouwen', in de oude kerk van Pamel aan de Dender:
HIER LIGT BEGRAEVEN MR. ARENT EVENEPOEL, SCHEPENE DER PROCHIE VAN PAMEL ENDE SCHOOLMEESTER OP LEDEBERGH, WELCK AMPT HIJ ALDAER HEEFT BEDIENT OMTRENT 50 JAEREN, DIE STERFT DEN 3 APRIL 1712, ENDE JOUFFROUW JOANNA HENDRICX, SIJN EERSTE HUYSVROUW, DIE STERFT DEN 20 DECEMBRIS 1673, ENDE JOUFFROUW JOANNA DONZEL, SIJNE TWEEDE HUYSVROUW, DIE STERFT DEN 12 ... 1719 (3)


--------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Jan Evenepoel en Josina Van den Bossche.
Ook Arent's broer, Joos Evenepoel kwam, nadat hij eerst schoolmeester was geweest te Jette, in Pamel wonen, niet om er te onderwijzen maar om er te boeren, aan de Poelkstraat. Hij is de stamvader van de Evenepoelen wier voorouders te Roosdaal aan de Poelkbeekstraat en/of aan de Kamstraat woonden.
Zijn zus Maria trouwde met Peeter Appelmans.
(2) Hun dochter Josine trouwde met baljuw Adriaen Claessens.
(3) Lindemans Jan: 'Oude Brabantse Geslachten' in Eigen Schoon en de Brabander, 1954. Aldaar pp. 373, 374. De maand waarin Joanna Donzel stierf ontbreekt. Uitgesleten? Volgens Gerard Van Herreweghen (o.a. in DF-Klokje, 1985, nrs 8-9-10) overleed Joanna op 14 november 1719, dus niet op 12 november (?).