boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Claessens Adriaen

Baljuw te Pamel van 1702 tot 1736

Op 1/3 juli (1) 1703 trouwde hij te Pamel met Josine Evenepoel (Pamel 4/3/1676-Pamel 13/1/1751). (2) Zij kregen acht kinderen, vijf stierven ongehuwd. Het gezin woonde op de Dries van Ledeberg-Pamel. Adriaen overleed er op 13 december 1736.
Op 11 november 1702 benoemde graaf de Coupigny hem tot baljuw van Pamel. De graaf ondertekende eigenhandig de akte en heeft ze ‘met sijne wapenen gecachetteerd'. Adriaen bleef baljuw tot aan zijn dood in 1736.

Al op 20 januari 1703 riep hij de gebroeders Jan en Adriaen de Duffeleer op het matje, omdat zij in hun woning ‘op den hust binnen dese prochie' brandewijn hadden gestookt zonder enige vergunning.

Adriaen Claessens was eveneens rentmeester van de heer en werd ook vernoemd als notaris (3).


---------------------------------------------------------------------
(1) Gerard Van Herreweghen vermeldt ook 1 juni als huwelijksdatum.
(2) Dochter van Arent Evenepoel en Joanna Donze.
(3) Ook 2 zonen werden notaris:
- Jan-Baptist Claessens (Pamel 19/9/1705-19/11/1742). Vestigde zich in Evere (1727-1731), daarna te Brussel (1731-1737) en tenslotte nog 5 jaar te Pamel, waar hij ook procureur van de schepenbank was.
- Arnold Jozef Claessens (Pamel 25/6/1709-Merchtem 24/4/1782). In 1743 werd ook hij procureur van de Pamelse schepenbank, maar uiteindelijk vestigde hij zich als notaris te Merchtem.