boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Van Tricht J. J.B. J. > artikel


Van Tricht Joannes/familieruzie, proces

Welke pachtovereenkomst primeerde?
* Het vroegere contract dat pas met Kerstmis 1797 verviel en medeondertekend was door de drie zussen, waardoor ze in de hoeve mochten blijven wonen?
* Het contract van 1794 alleen ondertekend door Joannes, waardoor hij als enige pachter het recht had in de hoeve te wonen en ook het recht had de deur te wijzen aan hen die ‘de huiselijke vrede bedreigen’?
* Het vonnis, een compromis:
- De gezusters mochten terugkeren naar de hoeve. De rechtbank stuurde zelfs een zekere J.B. Laurent naar Pamel om de drie zusters terug naar de hoeve te brengen. In zijn rapport beschreef hij alles wat hij bij/van de gezusters terugvond: de huishoudartikelen, de kledingstukken, het vee. Daaronder twee paarden, drie melkkoeien, een vaars en een kalf. Een houten loods op de boomgaard was volgestouwd met allerlei meubelen; twee kasten en een bed stonden er zomaar in open lucht. Onder toezicht van J.B. Laurent kreeg alles zijn oude plaats terug.
- Bovendien moesten de drie zusters tot einde 1798 hun rechtmatig part krijgen van alle inkomsten. Ook van het roerend goed dat nog onverdeeld was. Beide partijen dienden een metselaar, een timmerman en een strodekker aan te stellen om de waarde van de hoevegebouwen te schatten.
- Zodra dat alles geregeld was en de gezusters uitbetaald waren moesten zij binnen de drie dagen de hoeve verlaten. Hun beesten, meubelen, granen en vruchten mochten evenwel nog drie maanden ter plaatse blijven, als de eigenaars nog geen stal of schuur gevonden hadden.

De gezusters hebben de hoeve dan ook weer verlaten. Waar naartoe? Van Catharina Theresia is geweten dat ze ongehuwd bleef en op 23 maart 1805 in de pastorijvijver verdronk. Joanna Maria overleed ongehuwd op 22 april 1810. Van Theresia is in Pamel geen spoor meer terug te vinden.