boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Beenhouwer Joannes Franciscus, koster te Pamel van 1830 tot 1877
+
dochter Juliana, getrouwd met Joannes Victor De Beenhouwer, koster te Pamel van 1877 tot 1901/1906
 

De Beenhouwer Joannes Franciscus
Geboren (1) te Pamel op 21 april 1806 en er overleden op 30 augustus 1895. Op 9/13 november 1839 getrouwd met Carolina van Ticht (Pamel 23/1/1806-Pamel 30/10/1891) (2), uit het hof te Zijpe. In het gezin werden vijf kinderen geboren: Juliana, Petrus, Francisca Clementina, Joanna Apollonia, Jan; drie stierven jong.
Enkele jaren na hun huwelijk bouwden Jan Frans en Carolina op de hoek van de Kerkhofstraat en de (huidige) Lange Kamstraat een nieuwe woning.
In 1830 volgde Jan Frans zijn vader op als koster in de oude kerk van Pamel en nam pas in 1877 ontslag. Toen schreef pastoor Van Mollem dat hij 'zijn ambt op een stichtende en loffelijke wijze heeft volbracht.' Jan Frans moet ook goed bij kas hebben gezeten want toen zijn schoonbroer grond aankocht was hij een van de belangrijkste geldschieters.

De Beenhouwer Juliana
Geboren te Pamel op 11 november 1840 en er overleden op 27 juni 1926 (3). Op 9/14 april 1874 trouwde zij met haar neef Joannes Victor De Beenhouwer (Pamel 3/9/1839-Pamel 31/7/1922) (4) en bleef in het ouderlijk huis wonen. Jan Victor was toen koster op Ledeberg, maar volgde in 1877 zijn schoonvader op als koster te Pamel. In het gezin werden vijf kinderen geboren: Judoca Carolina, Maria Louisa, Helena, Petrus Rufin, Maria Alice; vier stierven jong, alleen de oudste dochter bleef tot 1948 in het kostershuis wonen, maar trouwde niet (5).
Op 9 maart 1879 stortte de toren van de kerk in, maar de klokken bleven ongedeerd. De kleinste klok werd onder een afdak in de voortuin van het kostershuis opgehangen zodat Jan Victor vandaar kon kleppen. Officieel bleef hij koster tot 1906, maar ‘men zegt' dat hij nooit in de nieuwe kerk heeft willen spelen. Waarschijnlijk werd hij al van ca. 1901 geholpen/vervangen door zijn broer Felix Gaugericus (Pamel 17/5/1846-Pamel 28/11/1921) (6). Ook uit protest stapte Jan Victor in de gemeentepolitiek over van de Doempers naar de Kasjers en werd als gemeenteraadslid in 1903/1907 verkozen.


-----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Adriaan Jozef De Beenhouwer en Vierendeels Constantia.
(2) Of geboren op 22 januari 1806?
(3) Of was het 1925?
(4) Zoon van Judocus De Beenhouwer en Anna Maria Josepha Stockmans. Jan Victor was dus de broer van Edward.
(5) In 1948 werd het kostershuis verkocht aan Arthur Evenepoel die het al in 1950 verder verkocht aan Maurits Cooman, vader van de huidige (2012) bewoner, oud-burgemeester Jozef Cooman.

 

foto 2012
 
(6) Felix, die Jan Victor in 1877 was opgevolgd op Ledeberg en er koster was tot 1901, bleef na 1901/1906 koster te Pamel tot 1911. Felix was rond 1880 ook hulponderwijzer in de vrije school op Ledeberg. Hij woonde aan de Kwinkeleer en was op 18 december 1901 nog gehuwd met Albertina De Vidts.