boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > De Beenhouwer J. F. > artikel


De Beenhouwer Joannes Franciscus/inkomsten

* Rekening aan de kerkfabriek
Specificatie van het gene door mij ondergeteekenden, is geleverdt ende verdient in de parochiekerk van Pamel, sedert prima januarij 1800 negen en viertig tot den laesten december van het zelve jaer, is als volgd.

2 febru:
4 dito:


8sten juni:

voor de kerke verwerkt 8 pont was a 36 cent per pont (1)
gelevert twee pont spinnekens (2) a eenen francs, 36 cent per pont
voor het maeken van de paeskers en treangel (3)
gelevert twee pont en alf spinnekens

2,88 fr.
2,72 fr.

1,36 fr.
3,39 fr.

10,35 fr.

18 9bris:
(= 18 november)
28 xbris:
(= 28 december)
4 april:

gelevert een alfen steen (4) riete kersen

gelevert twee killos riete kersen
gelevert dry dooskens hostiën
gelevert om twee francs wierook

1,54 fr.

1,09 fr.
0,52 fr.
2,00 fr.

5,15 fr.

28 9bris:
(= 28 november)
dito:

betaelt aen reparatie van eenen kandelaer

betaelt aen trijpoli (5)
voor het schueren van het kooperwerk tweemael op het jaer

0,18 fr.

0,20 fr.
6,00 fr.
6,38 fr.dito:voor het opwinden van huerwerk der kerke
voor het spelen en zingen van de sondaegsche diensten van het jaer

J.F. De Beenhouwer


samen

21,88 fr.

13,00 fr.
45,35 fr.

80,23 fr.

* Koster De Beenhouwer vroeg in deze ‘specificatie’ alleen geld voor het spelen en zingen in de zondagsmissen. Uiteraard werd hij er ook voor vergoed in lijkdiensten, in de missen in de week, in de missen op hoogdagen die niet op een zondag vielen, in de vespers en het lof, ...

* Op 29 november 1849 maakte pastoor Van Mollem de lijst op van de fondatiën (6) die 76,97 fr. opbrachten. Onderaan noteerde hij: ‘Den inhoud dezer zes en zeventig francs en zeven en negentig centiemen is ons door de kerke voldaen, nl. 55,80 fr. voor de pastoor, 20,87 fr. voor de koster en 0,30 fr. voor de coralen.’

* Bovendien bezat Joannes Franciscus ook 8 percelen landbouwgrond en 1 perceel hooiland, samen 2 ha 68 a 70 ca grond, die hij bewerkte.-----------------------------------------------------------------------
(1) De koster kocht dus was en maakte er kaarsen mee.
(2) Spinneken, kan hier een kleine offerkaars zijn, maar ook een rol was.
(3) Treangel: drietakkige kaars, eertijds in gebruik bij de paasviering.
(4) Steen: gewichtseenheid, tussen de 5 en 10 pond, naargelang de streek.
(5) Trijpoli: soort vet of smeer?
(6) Fondatie: goederen die aan de kerk geschonken werden; met de rente erop werden o.a. missen (zielmissen, jaargetijden) opgedragen.