boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Mooie Molen
Te Koddekes

Vroegere herberg

Toen Jan Frans De Vidts (Pamel 21/6/1784-Pamel 24/1/1839) op 21 september 1809 te Pamel huwde met Maria Elisabeth Van Lierde (Pamel 28/2/1790-Pamel 27/4/1838) (1) konden ze hun intrek nemen in een nieuwe/recente woning, gelegen midden de velden van de Grote Varing, op het kruispunt van de toen nog ongekasseide Brusselstraat met een wegeltje dat naar de molen liep (dat honderd jaar later de Gasthuisstraat zou worden). Ze hielden er herberg tot aan hun overlijden. Na hen tapte zoon Antonius Joannes (Pamel 24/7/1818-Pamel 30/10/1902) de pinten, vanaf 6 augustus 1845 samen met zijn vrouw Francisca Beeckmans (Strijtem 16/2/1814-Pamel 2/8/1887). Zoon Petrus Josephus (Jef) (Pamel 28/1/1850-Pamel 6/5/1941) en dochter Albertina Seraphina (Bertientje) (Pamel 2/7/1857-Pamel 10/3/1939) volgden hen op, maar toen Bertientje op 18 december 1901 huwde (2) en verhuisde, ging de herberg dicht. Zij waren allen ‘van Koddekes' en de herberg werd vele jaren ‘te Koddekes' genoemd (3). Na de dood van Jef werd het huis (en ook de eigendommen/gronden langs de Kleistraat) verkocht.
Op 26 februari 1942 werd de herberg opnieuw geopend en ‘De Mooie Molen' (4) gedoopt; herbergiers waren toen Jozef De Doncker en Henrica Linthout. Eind 1946 kwamen de eigenaars Gavery Van Cutsem en Celesta Van Saen zelf naar de herberg, tot begin december 1954. Vanaf 1955 tot 1963 was Hubert Linthout, gehuwd met Leontina Van Lierde, er cafébaas. Dan volgden twee niet-Pamelaars: Robert Maesfrancx (uit Neigem) gedurende slechts twee maanden en Roger Timmermans (uit Ninove) van 1964 tot 1967. Daarop huurden Louis Asselman en Juliette Stichelmans de herberg die zij later ook kochten en vergrootten. Louis werd zo vereenzelvigd met de herberg dat ne Pamelaar geen pint ging pakken in ‘De Mooie Molen', maar ‘bij Lowieken'! In oktober 1986 liet hij de tapkraan over aan de Gentenaar Philippe Coussement … Lowieken bleef eigenaar.

 
(5)
 

Midden 2009 werd de herberg gesloten en zocht Lowieken een koper. Eind 2009 kwam hij tot een verkoopovereenkomst met de vzw PWA-dienstencentrum Roosdaal (6).

‘De Mooie Molen' is ontegensprekelijk het oudste huis aan het huidige plein. Het heeft nog steeds een deur en vier vensters in de voorgevel. De witte luiken van toen zijn vervangen door donkerbruine en in de plaats van de vroegere grijze poort naar de schuur kwam een donkerbruine deur omkaderd met glas. Achter de eerste venster rechts lag de slaapkamer van de ouders, een opkamer, drie treden hoog. Ernaast gaf de herbergdeur rechtstreeks toegang tot de herberg, waar rond een stoof (7) enkele tafels en stoelen stonden, en meer in de hoek een toog waarop een tapkraan met porseleinen kop, erachter aan de muur een rek voor de glazen en de repen chocolade. Gezellig klein, te klein voor Lowieken want hij liet enkele muren uitbreken zodat de herbergruimte uiteindelijk verdriedubbelde, ten behoeve o.a. van de biljartclub ‘De Poelkspelers'. Ook achter het huis werd er wat bijgebouwd.

waar verhaal:
ca. 1960: de chiroleiders zakken rond 22 uur, na hun leiderskring af naar ‘De Mooie Molen'. Leider Jef en leider Hubert zijn die avond in vorm en verslaan eenieder op het kikkerspel. Bij elke overwinning tapt Beir op kosten van de verliezers twee pinten, die rond 1 uur één lange rij vormen op de tapkast. Genereus als ze waren (en zijn) nodigen leider Jef en leider Hubert de nog resterende cafégangers uit om samen de glazen ad fundum te ledigen.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Ze was de dochter van molenaar Jan Jozef Van Lierde en van Maria Judoca Covens uit het hof te Berchem.
(2) Met koster Felix De Beenhouwer. Na de dood van Felix in 1921 ging Bertientje weer te Koddekes bij haar broer wonen.
(3) Het is voorlopig niet geweten hoe ze aan die bijnaam kwamen.
(4) Verwijzend naar de molen die wat verderop stond?
(5) In brochure 'RAP', 1988. Aldaar p. 4.
(6) Om er een budget- en buurtrestaurant in onder te brengen, met (middag)malen aan een sociale prijs. Volgens een artikel in De Standaard van 10/12/2009 zijn latere bedoelingen ook een boodschappendienst voor minder mobiele mensen en een verdeelpunt voor voedselpakketten aan hen die het moeilijk hebben rond te komen. Maar van die oorspronkelijke doelstellingen is er heden (2018) niets te merken.
(7) Waarop Juliette nu en dan voor haar beste klanten haringen braadde.