boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Bolle Hubert Remi, groepsleider chirojongens Pamel, voorzitter Davidsfonds Roosdaal, gemeenteraadslid Roosdaal, directeur I.M.I.--secundair, voorzitter raad van bestuur P.O.Bibliotheek, ...
+
echtgenote Van Isterdael Christiane Clementine, groepsleidster chiromeisjes Pamel, voorzitster KAV Ledeberg, ...
De Bolle Hubert Remi

* Geboren te Pamel op 2 november 1940 (1)
Gehuwd te Roosdaal op 14/19 augustus 1964 met Christiane Van Isterdael (2) (3)
Adres: Profetenstraat 2 Roosdaal.

* Ging eerst (1943-1946) naar de kleuterschool van de zusters op Ledeberg , volgde daarna (1946-1951) de lagere school in de gemeenteschool van Pamel-centrum, tot en met het 5e leerjaar; deed het 6e leerjaar (1951-1952) in Sint-Gabriël, Liedekerke.

Werd later regent Wiskunde-Fysica en licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen.

* Begonnen in 1958 als burchtknapenleider werd hij in 1960 groepsleider en in 1961 naast groepsleider ook aspirantenleider in de chirogroep Sint-Gaugericus te Pamel, tot 1964.

* Gaf van december 1964 tot juni 1967, als lid van de Belgische Technische Bijstand, les in Bandundu, Congo.

* Was bestuurslid van Davidsfonds-Pamel/Roosdaal, eerst van 1958 tot 1964, dan van 1973 tot 1998. In 1973 startte hij de werkgroep DF-Klokje op en was van 1974 tot 1980 verantwoordelijk voor het 'nieuwe' DF-Klokje. In 1980 werd hij voorzitter van Davidsfonds-Roosdaal, tot 1982. Nadien bleef hij bestuurslid en werkzaam in de werkgroep DF-Klokje, die hij vanaf 1993 opnieuw leidde: contacten met auteurs, teksten intikken, nalezen, samenrapen, ... en ook zelf enkele artikels schrijven (50 jaar Davidsfonds, nieuwjaarsbrieven, Karel van de Woestijne, Pamel en de nieuwe Rotterdamse Courant, De zondagsmispraktijk in Roosdaal, verkiezingen O.C.M.W., ...). In 1998 nam hij ontslag als bestuurslid.

* Werd in 1971 lid van het oudercomité van het Immaculata Maria-Instituut (basisschool + secundair) en was er van 1974 tot 1977 voorzitter van.

* Maakte vanaf 1973 deel uit van de Bestuurscommissie, vanaf 1974 van het Plaatselijk Adviescomité van het Immaculata Maria-Instituut; bleef na 1983 lid, maar dan als directeur.

- Op 10 oktober 1982 verkozen tot gemeenteraadslid van Roosdaal (453 voorkeurstemmen) en bleef het tot 31 december 1988.

* Leidde van 1983 tot 1996 als directeur de secundaire school van het Immaculata Maria-Instituut.

* Was van 1987 tot 1998 voorzitter van de raad van bestuur van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Roosdaal.

- Bestuurde in het Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, als lid van de raad van bestuur, mee van 1993 tot 2012.

- Werd in 1994, na verkiezingen, lid van de Ledebergse parochieploeg Sint-Apollonia, tot 1998.

* Werd in 1998 gekozen tot voorzitter van het schoolbestuur Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant en van CEBEG, bleef voorzitter tot in 2003.

* Werd in januari 2004 lid van de raad van bestuur, secretaris van vzw De Valier. tot hij eind augustus 2020 de vzw verliet.

* Fietste van 25 mei tot 12 juni 2004 naar Santiago de Compostela.

* 2 november 2005: 65 jaar ... en start website hdbr.

* Medeoprichter in oktober 2011 van Erfgoed Rausa, lid van de raad van bestuur tot november 2015 en nog steeds lid van de algemene vergadering.


Van Isterdael Christiane Clementine
Geboren te Pamel op 5 maart 1940 (4) en overleden te Leuven (UZ Gasthuisberg) op 31 mei 2019. Haar leven en haar sociale bewogenheid (5) werden mooi samengevat op haar doodsprentje:
 

* Bijna alle Poelkse kleuters gingen naar de kleuterschool te Poelk, maar Christiane stapte met haar oudere zussen naar de kleuterklas van de zustersschool op Ledeberg, waar ze daarna ook de lagere school volgde. Volgens verschillende getuigenissen nam zij levendig deel aan het lesgebeuren en toonde ze eenzelfde levendigheid op de speelplaats.
Christiane behaalde nadien het ‘diplôme de fin d’Etudes Moyennes’ en vervolmaakte haar taalvaardigheid in Engels en Duits door avondonderwijs. Tot 1964 heeft ze te Brussel voornamelijk bij de firma Bekaert gewerkt.
* In 1957 werd Christiane chiroleidster van de zonnekinderen, in 1961 aspirantenleidster, in 1962 groepsleidster en leidster van de kroonmeisjes, tot 1964. (Intussen was ze ook lid van de gewestleiding geworden.)
* Te Bandundu deed ze geruime tijd het secretariaat van de secundaire meisjesschool van de Soeurs de la Charité de Namur.
* Als voorzitster van de KAV, van 1974 tot 1982, richtte ze naaicursussen, kooklessen, gespreksavonden, familiedagen in, zelfs seminaries, wat paste in haar opzet, een KAV-werking op niveau die tevens laag-drempelig was.
* Van september 1986 tot juni 1991 las en vertelde ze, speelde ze samen met kleuters en leerlingen die in de naschoolse opvang van het I.M.I. bleven.

 

 

 
 


--------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Jozef De Bolle en Irma Van Den Bosch.
(2) Kinderen: Marijke en Lucia.
(3) Op 6 september 2014 vierden zij 50 jaar huwelijk.
(4) Dochter van Jozef Van Isterdael en Maria Van Eesbeek.
(5) Zie ook foto's.