boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Chiromeisjes (Pamel)

Sint-Lutgardis/Amigo's
 

1. 1956-1968
Sint-Lutgardi
s

1.1. De zondag na de oprichting op 25 april 1956 gingen de eerste chiromeisjes op bedevaart naar de kapel van Sint-Jozef op Kriebrug; pas daarna werd er gespeeld! Twaalfjarigen, kroonmeisjes werden ze genoemd. Meteen de start van de chiromeisjesgroep Sint-Lutgardis.

1.2.1. In 1957 stapten de oudste kroonmeisjes (12 tot 14 jaar) over naar de nieuwe afdeling, de kristimeisjes (14 tot 16 jaar). Datzelfde jaar kwam er nog een afdeling bij: de zonnekinderen (9 tot 12 jaar), In 1959 werden de oudste kristimeisjes de eerste aspiranten (16 tot 18 jaar) en in 1960 konden ook de kleinsten naar de chiro komen, de sterrekens (6 tot 9 jaar).
1.2.2. Vooral bij de zonnekinderen en kroonmeisjes werd de opname in de afdeling intens ‘begeleid' tijdens een zogenoemde beloftewerking.
1.2.3. De zonnekinderen, kroonmeisjes en kristimeisjes waren ingedeeld in vendels van 4 à 6 meisjes, met elk een vendelleidster en hulpvendelleidster. Deze laatste droeg bij het aantreden de pennoen van het vendel.

 

1957: voorpagina van het verslagschrift van het vendel.
 

Regelmatig hadden de vendelleidsters en hulpvendelleidsters op zaterdagnamiddag of zondagvoormiddag kernvergadering: na de openingsformatie besprak de leidster het wachtwoord, het komend liturgisch feest, ... en concretiseerde dit gesprek in een opdracht voor elk vendel, ook leerde de leidster een spel, een lied, ... aan, of werd er gewoon gezongen en gespeeld. Voor meerdere (hulp)vendelleidsters moet het een ‘leerschool' zijn geweest.
1.2.4. In de loop van 1956 groeide de groep aan tot 36 chiromeisjes. En ook al was er soms een kleine hapering, toch steeg het aantal de volgende jaren tot 90 à 100.

 
1.3. Leidsters bij de opriching waren: Godelieve Bellemans, Emilienne Vergoten, Ludwine Van Eeckhoudt en Annie Beeckmans. Godelieve Bellemans werd de eerste groepsleidster. In oktober 1958 werd Annie Beeckmans groepsleidster, in maart 1962 opgevolgd door Christiane Van Isterdael.
 

1.4. Van bij het begin konden de chiromeisjes samenkomen in lokalen en op de speelplaats van het I.M.I. Maar al vlug groeide, met meer afdelingen en meer leden het verlangen naar eigen lokalen per afdeling. Uiteindelijk trok onderpastoor Smismans eind februari 1961 zijn overal aan, nam het truweel in de hand en begon te metselen aan twee chirohemen, een voor de de jongens op de Varing en een voor de meisjes achter de kerk. Dankzij hem, geholpen door leidsters (1), leiders, ouders, ... kwamen de beide hemen begin 1962 gebruiksklaar. Op 1 april wijdde pastoor Geeraerts de hemen en hield Ward Bruyninckx, de nationale proost, de openingstoespraak.

 
 
1.5. Op zondag begon elke samenkomst met de openingsformatie, die getuigde van discipline. Daarna werd er gespeeld, vaak een (wed)strijd tussen de vendels. Ook werd er gezongen, gedanst, verteld, ... wel onderbroken door het lof in de kerk van Pamel. Steevast besloot 's avonds elke afdeling de samenkomst met een gebed rond de burchtgravinne/de vlag en met een woordje van de proost.
Eén à tweemaal per jaar moesten in een dorpsspel tal van opdrachten gezocht en vervuld worden. Ook stapte de ganse groep mee in de processies, ging samen met de parochie op bedevaart naar de grot te Poelk of naar de kapel van Sint-Jozef op Kriebrug.
 


foto 1964
Optocht t.g.v. de eervolle eucharistieviering van een pas gewijde Pamelse priester.

 

1.6. Soms werd de vertrouwde Pamelse omgeving verlaten:
- In mei trok de ganse groep op meivaart (al in 1957, naar Linkebeek).
- Maar het belangrijkste buitenhuis evenement was zeker het bivak.

 

foto 1957
Bivak Wezemaal.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Binnenin moest grond aangevoerd worden om de bodem op te hogen. ‘s Avonds trokken de leidsters hun ‘botten' aan; de hele avond besproeiden en stampten zij de grond aan!


wordt aangevuld

 

2. 1968-.....
Amigo's


De naam Sint-Lutgardis deed het blijkbaar niet meer en na enkele leidsterskringen noemde de groep zich Amigo's Pamel.


wordt aangevuld