boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > Chiromeisjes Pamel > artikel
overzicht --> C-rubriek --> artikel

Chiromeisjes Pamel/meivaart
  april 1957
 

Het weder is zonnig en zonder ongelukken belanden we een half uur later in de autobus. Het is zowat 9u30 als we langs het kanaal van Willebroek rijden en gans Brussel door. Naast Brussel ligt Linkebeek. Daar zien we reeds groepen marcheren. En we stoppen met onze bus juist een goede halve kilometer van onze bestemming.
We stappen de autobus uit en weldra begint de beklimming van een hellende laan. We stappen flink voort onder de dichte sparrebomen en tien minuten later komen we ter bestemming. Daar zagen we vele groepen, bijna niet te geloven. Er werd ons een plaatsje aangewezen in een dicht sparrebos, daar sloegen we ons kamp op. 10u30, daar kwam een oproep dat al de groepen in vierkant formatie aantreden want de H. Mis ging beginnen.
Na de H. Mis moesten we terug naar ons kampplaats en daar begonnen we te eten. Niemand mocht de groep verlaten want er liepen ‘meiwachters' en als die u te pakken kregen moest ge uw ‘leven' afgeven.
Daarna werd er een spel gedaan dat zeer in de smaak viel. Dan een grote optocht. Spel en bevaart hadden goed verloop, en dan de uitslag en uitdeling van wimpels en prijzen. Tot ons spijt hadden we geen wimpel. Maar het was toch de schuld omdat we ons mutsen niet hadden. Maar dat bedierf toch onze stemming niet. Zo kwamen we welbeland thuis. (1)


---------------------------------------------------------------------
(1) In het verslagboek (1957) van het vendel der goudbloemen van de kroonmeisjes.