boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > De Bolle H. R. > artikel


De Bolle Hubert Remi/terugblik: chiroleider Pamel (1958-1964)
Begin 1958 kwam onderpastoor Smismans bij ons thuis vragen of mijn broer en ik leider mochten worden - zo ging dat toen - bij de chirogroep Sint-Gaugericus te Pamel. Ongetwijfeld heeft het bevestigend antwoord op die vraag mijn verder leven voor een deel bepaald.
Eerst werd ik burchtknapenleider, in 1960 groepsleider (en burchtknapenleider) en in 1961 naast groepsleider ook aspirantenleider. In 1961 kreeg ik, na het volgen van een leiderscursus in Heibrand (Westmalle), het brevet van monitor en in 1962 het brevet van hoofdmonitor. Ook werd ik in 1961 lid van de gewestraad en daarna sectorleider. Tussendoor ging ik ook nog met beginnende chirogroepen mee op bivak.
 

 
Toen ik groepsleider werd had ik twee prioriteiten voor ogen: enerzijds de chiro verder uitbouwen op de al aanwezige fundamenten en anderzijds een betere huisvesting. Vier jaar later vonden we de doordachte leiderskringen, de goed georganiseerde zondagnamiddagen, het groot aantal leden, het ruime chiroheem en de grote speelweide op de Varing al bijna vanzelfsprekend en kon ik met gerust gemoed het leiderschap van de groep doorgeven aan mijn broer.
Maar de chiro liet me nog niet los. In 1964 vertrokken we als 'ontwikkelingshelper' naar Zaïre en op de missiepost in Bandundu vroeg pater Marcel me er de chiro te begeleiden. Het was er moeilijk werken, de chiro was te Europees voor die brousse-jongens.
Terug in België (1967) zag ik hoe mijn broers naarstig elke vergadering, elk bivak voorbereidden, hoorde ik over grootse activiteiten. Daarna sijpelde het chironieuws nog maar sporadisch door, samenwerking met de chiromeisjes, spanningen binnen het leiderscorps, Pallieterfeesten, kortsluitingen met de pastoor/deken, ... en verzwakte mijn band met de chiro tot een herinnering.
 

Naschrift:

- De chirowerking van toen was zeker gekleurd door de tijd van toen, maar ze kleurde ook het (verdere) leven van vele leiders van toen.
Binnen die chiro voelde ik me zinvol bezig, was ik gelukkig. Daarbij heb ik geleerd vergaderingen grondig voor te bereiden, ze democratisch maar toch efficiënt te laten verlopen. Ook heb ik ervaren dat een afdeling, een chirogroep waard is wat de leiding waard is. Of anders uitgedrukt, na enkele jaren wordt een groep zoals zijn leiding.
- 1962: Eindelijk hadden we onze chirolokalen. Maar toen wou, bij de oprichting van de zelfstandige parochie Ledeberg, pastoor Van De Gucht er een eigen chirogroep, een opslitsing dus. Opnieuw beginnen op Ledeberg, zonder lokalen of in de school, terwijl de nieuwe lokalen dicht bij Ledeberg stonden, bovendien twee kleine moeilijk leefbare groepen. Ik vond dit een bedenkelijk voorstel en ik heb er mij dan ook tegen verzet. Maar de pastoor en zijn omgeving hebben me dat lang kwalijk genomen. Als ik achteraf zie hoe het met die kleine chirogroepen in de ons omringende parochies is vergaan weet ik dat ik gelijk had.
- 2002: Over kleuren en stijlen kan men lang discussiëren. Zo ook over de voorgevel van het jongensheem.
 
 
Voor mij werd hij vermassacreerd. Hopelijk is het geen afbeelding van de leefwereld die de chiro aan jongens van 8, 9, 10, ... jaar voorhoudt. Ook het lokaal, waarin ik in 2002 in voorbereiding van het jubileum-boekje (50 jaar chiro) vergaderde, lag/hing er toen verloederd bij. Is die voorgevel, dat lokaal en ook de nonchalanche waarin die vergadering verliep kenschetsend voor de Amigo's van de voorbije decennia? Werden stijl en ook religiositeit, toch twee roots van de chiro, in die jaren omwille van moderniteit, niet te fel gesmoord?
Diezelfde nonchalence in het jubileum-boekje zelf, uiterlijk mooi verzorgd, maar met fouten in de tekst. Zo zijn er in mijn artikel verschillende woorden weggevallen, staan er schrijffouten in. En nochtans had ik mijn correcte tekst vooraf op diskette bezorgd!

Maar dit zijn geen beletselen om me erover te verheugen dat die chiro nu al meer dan 50 jaar (sinds 1953) speelt, sport, zingt, vertelt, discussieert, ...

Hubert De Bolle,
11/2/2006.


Op 25/4/2009 kreeg ik volgende email, waarover ik me opnieuw kon verblijden:

Geachte heer De Bolle,

Eerst en vooral proficiat met uw mooie site. Sommige dingen zijn nét iets te oud voor me, andere onderwerpen (zoals Mode Van Isterdael, Fieremans Meubelen, enz...) zitten nog heel goed in het geheugen. Leuk om dat allemaal terug te zien. Wel heb ik nog een kleine opmerking over de pagina van onze chiro. Sinds uw laatste update is er wel degelijk heel wat veranderd aan onze lokalen. We stellen de laatste jaren alles in het werk om het gebouw (in de toestand dat het nog is)voortdurend te verfraaien.

Enkele updates:
- installeren van kraantjes langs de buitenkant van de lokalen (handig voor waterspelletjes, Pallieterfeesten, ...)
- voorgevel is opnieuw geverfd (graffiti is weg)
- nieuw welkombord (dat vooraan poort staat) is verwijderd; nieuw bord in bestelling
- lokalen binnen (rakkerslokaal, kerelslokaal, aspilokaal en gang) hebben volledig nieuwe, frisse kleur gekregen zonder toeters of bellen
- ramen zijn allemaal vervangen
- verwarmingen worden vervangen waar nodig
- goals hebben een likje verf gekregen
- nieuwe, stevige poort vooraan zodat we vanaf nu ons terrein volledig kunnen afsluiten
- eveneens nieuwe afsluiting gezet, omdat de andere volledig versleten was
- in alle lokalen hangen nieuwe kapstokken
- ingebruikname nieuwe vlaggenmast: iedere zondag heisen we terug onze vlag tijdens de opening
- de kampradio is helemaal vernieuwd: vanaf nu worden we op kamp gewekt dankzij een eenvoudige, compacte maar toch robuuste muziekinstallatie
- realisatie van een mooie chirosite www.chiropamel.be
Ook onze uniformen zijn helemaal mee met de tijd: de grijze sweaters en witte T-shirts zijn officieel naar de vergeetput verbannen.
Vanaf nu zijn we naar de buitenwereld toe een herkenbare chiro: blauwe pulls, rode t-shirts en chirobermudas.
Deze werken en beslissingen waren nooit mogelijk geweest zonder de harde inzet en enthousiasme van de huidige leidingsploeg. Momenteel zijn we met ongeveer vijfenegentig officieel ingeschreven leden, de chiro staat dus mooi in bloei.

Ik hoop dat ik u hiermee een stevige update heb kunnen bezorgen. Als u nog vragen hebt, twijfel niet om me een mailtje te sturen!

Vriendelijke groeten,

Jeroen
leider Chiro Pamel