boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Isterdael Petrus Jozef + dochters Clementine, Elza, Jeanne + zonen Marcel, Frans, Maurits
 

Van Isterdael Jozef werd geboren te Pamel op 8 augustus 1888. Op 27/28 mei 1921 huwde (1) hij met Van Eesbeek Maria uit Meerbeke (°18/2/1895). Samen woonden ze in het ouderlijk huis van Jozef aan de Kweddenhoek (nu Grotstraat, nr 6) waar ook hun tien kinderen werden geboren: Clementine, Marcel, Frans, Martha, Maurits, Robert, Elza, Jeanne, Celestine en Christiane.
Jozef was landbouwer, had een rustige kijk op de mensen en de dingen, leefde op het ritme van de dag en het seizoen. Maria beredderde, was letterlijk en figuurlijk een sterke vrouw. Jozef overleed te Roosdaal op 5 juni 1976, Maria op 18 december 1979. (2)

 

Van Isterdael Clementine, geboren te Pamel op 22 april 1922 en overleden te Gooik op 11 februari 2006. Huisvrouw, runde samen met haar echtgenoot Theophiel Pappaert (1922-2009) een boerderij aan de huidige Drie Egyptenbaan te Gooik. In het gezin werden drie meisjes geboren.

 
Van Isterdael Marcel, geboren te Pamel op 16 juni 1923 en overleden te Roosdaal op 26 maart 2016. In 1952 trouwde hij met Julia Van Der Kelen (Gooik 25/12/1927-Roosdaal 29/11/2022). In het gezin dat op Roesbeke te Meerbeke woonde werden vijf meisjes en twee jongens geboren. Marcel was zaakvoerder van de door hem opgerichte firma Van Isterdael (granen, veevoeders, meststoffen ...). Ook was hij medeoprichter en verscheidene jaren voorzitter van de volleybalclub Mevoc Meerbeke.
 

Van Isterdael Frans, geboren te Pamel op 19 december 1924 en overleden te Aalst op 27 november 1995. Landbouwer, bleef in het ouderlijk huis aan de Grotstraat te Roosdaal wonen.

 

Van Isterdael Maurits, geboren te Pamel op 21 september 1927 en overleden te Ninove op 31 maart 1999. Kleermaker en samen met zijn echtgenote Julienne Van der Meulen (Sint-Kwintens-Lennik 18/1/1933-Gooik 8/10/2022) zaakvoerder van de kledingzaak 'mode Van Isterdael' aan de Ninoofsesteenweg te Roosdaal. Na het overlaten van de kledingzaak gingen zij aan de Grotstraat (nr. 9) wonen. In hun gezin werden twee meisjes en twee jongens geboren.

 

Van Isterdael Elza werd geboren te Pamel op 28 mei 1930. Zij huwde met Maurice Antoons (Gooik 15/3/1923-Baisy-Thy 7/2/2015). In hun gezin, dat te Baisy-Thy aan de Chausée Provinciale woonde, werden drie jongens en een meisje geboren. Samen met haar echtgenoot werkte ze hard op hun veebedrijf en karnde ze er de melk tot boter. Elza overleed te Ottignies op 22 februari 2022.

 

Van Isterdael Jeanne, geboren te Pamel op 21 juli 1932 en overleden te Ukkel op 3 juni 1975. Zij was gehuwd met Frans De Haen (Pamel 21/4/1933-Aalst 4/5/2019). In het gezin dat aan de Omloopstraat (nu nr 28) woonde werden vier kinderen geboren. Jeanne was huisvrouw-landbouwster.

 

Van Isterdael Celestine, geboren te Pamel op 19 september 1934 en overleden te Roosdaal op 26 april 2024. Op 13 september 1962 huwde ze met Marcel Hemerijckx. Zij gingen eerst inwonen in het ouderlijk huis aan de huidige Grotstraat (nu nr. 6), waarna ze verhuisden naar de Omer De Vidtslaan (eerst op huidig nr. 11, daarna ernaast in een nieuwbouw op nr. 13). In hun gezin werden drie meisjes en een jongen geboren. Celestine en Marcel waren op 1 januari 1968 medeoprichters van de vervoeronderneming Weredy (3), die ze dan samen exploiteerden, met Marcel als chauffeur. Celestine is ook wijkverantwoordelijke van KVLV Pamel geweest.

 

----------------------------------------------------------------------
(1) Op 29 mei 1971 vierden ze hun 50e huwelijksverjaardag.
(2) Nu en dan werden de vele nakomelingen opgetrommeld voor een familiefeest; op 31 augustus 1996, op 3 september 2005, op 30 augustus 2008.
(3) Sinds 15/1/2004: Were di (BV).

 

Aangevuld in mei 2024.