boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Isterdael Robert L., meester Robert, voorzitter van Davidsfonds Roosdaal van 1975 tot 1979
+
echtgenote Neefs Josephina, voorzitster van KVLV-Pamel van 1972 tot 1983
  Van Isterdael Robert
 
handtekening

Geboren te Pamel op 2 februari 1929 (1) en overleden te Roosdaal op 11 februari 2013.
Nadat hij zijn diploma van onderwijzer behaalde aan het Sint-Thomasinstituut te Brussel gaf hij les in een broederschool te Elsene tot hij in 1950 aangesteld werd in het gemeentelijk onderwijs van Pamel, eerst op Ledeberg, dan te Poelk en tenslotte in Pamel-centrum, waar hij onderwees tot augustus 1984.(2)
In 1957 huwde Robert met Josephina Neefs. Eerst woonden ze te Poelk, daarna in Pamel-centrum, bouwden dan in 1962 aan de Omer Devidtslaan en woonden er op nr 9.

 


foto 2013

 

In het gezin werden 6 kinderen geboren, die Robert met raad, maar ook, werkkrachtig als hij was, met daad heeft geholpen.

 

Op 14 juli 2007 vierden ze nog luisterrijk 50 jaar huwelijk.
 

Al voor zijn huwelijk was Robert heel bedrijvig in de BJB. Later trok hij verschillende jaren als bivakvader mee met de Pamelse chiro, waarin zijn kinderen heel actief waren. Ook zette hij zich sterk in voor de v.z.w. Missiewerken Ledeberg, temeer daar twee zonen ontwikkelingswerker werden.
Maar Robert was vooral een Davidsfondser. In 1958 werd hij in een vernieuwd bestuur secretaris van het Pamelse Davidsfonds. Hij werd de drijvende kracht (= bezieler én werker) van de afdeling die groeide en bloeide: gespreksavonden, toneel, tentoonstellingen, acties samen met andere verenigingen, de eerste boekenbeurs, het eerste DF-Klokje. In 1975 werd Robert voorzitter, maar in feite bepaalde hij toen al jaren, nogal eigengereid ‘het wat en hoe'. (3) Dit leidde binnen het bestuur tot spanningen, die geleidelijk aan meer en meer opflakkerden. Enigszins ontgoocheld nam hij daarom in 1979 ontslag als voorzitter, maar bleef bestuurslid. Intussen was hij in 1971 DF-consulent geworden van het gewest Denderstreek en begeleidde hij tot 1997 de afdelingen in de regio Ninove-Geraardsbergen.(4) (5)

Bedroefd, zo schreven zijn kinderen op het doodsprentje, maar ook blij omdat:

 
 

Neefs Josephina (Jos)
Geboren te Heverlee op 3 november 1930 en overleden te Roosdaal op 17 februari 2008. Nadat ze haar diploma van Snit en Naad had behaald werd ze op 1 september 1951 lerares in het Immaculata Maria-Instituut en bleef het tot 31 december 1957. Vanaf 1961 was ze er enkele jaren lid van de bestuurscommissie en nadien verschillende jaren lid van het oudercomité. Daarnaast was ze vooral actief in KVLV-Pamel en was er van 1972 tot 1983 voorzitster van. Ook was ze verschillende jaren gewestelijk verantwoordelijke van de KVLV en gaf ze in de vereniging af en toe nog naailessen.
 -------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Jozef Van Isterdael en Maria Van Eesbeek.
(2) Zoals vele onderwijzers in die tijd kluste hij nog wat bij, als mede-vertegenwoordiger van verzekeringen.
(3) Vond het daarbij vanzelfsprekend dat de bestuursleden hoe dan ook meewerkten, dat ze en ook de leden naar alle activiteiten kwamen en hij verborg zijn mistevredenheid niet als ze het niet deden. Zo blijkt uit enkele scherpe brieven en uit artikels in het DF-Klokje.
(4) En het Roosdaalse Davidsfonds werd in 1972 prompt bij het Oost-Vlaamse gewest Denderstreek ingelijfd.
(5) In 1986 wou hij zijn consulentschap in het gewest Denderstreek opzeggen o.a. omdat hij ook consulent van het gewest Aalst was geworden. Maar blijkbaar is hij toch in het gewest Denderstreek gebleven.