boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Valier

De vzw De Valier werd opgericht op 9 mei 1985 en nam toen van de vzw Gehandicaptenzorg Pajottenland de residentiële zorg over van het tehuis (opgericht in 1977) voor 20 volwassenen met een mentale en/of meervoudige aangeboren handicap (AH), de huidige Valier 1 (Oude Muilemstraat 10A Liedekerke). In 2006-2007 werden de gebouwen van Valier 1 grondig gerenoveerd (1).
In november 1994 werd Valier 2 (Verlorenkoststraat 103 Liedekerke) geopend voor 20 bewoners, in april 1999 Valier 3 (Verlorenkoststraat 107 Liedekerke) voor 10 bewoners, in december 2010 Valier 4 (achter Valier 2) voor 10 bewoners, telkens volwassenen AH.
In april 1999 werd gestart met dagcentrum Eygen (eerst Kleemputtenstraat 60 Liedekerke, daarna in prefablokalen achter Valier 2 en eind 2008 opnieuw Kleemputtenstraat 60) voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH); met heden (2010) gemiddeld 14 bezoekers.
In juni 2001 werd huis Eygen (Kleemputtenstraat 60 Liedekerke) geopend, een nursingtehuis voor 6 volwassenen NAH, in 2007 uitgebreid tot 16 bewoners. Daarom moesten zij verhuizen, voorlopig naar de Kluizerij in Hekelgem, tot voor hen in mei 2013 een nieuw tehuis werd geopend (Schapenstraat 2 Liedekerke).

Liedekerke was/is duidelijk de thuishaven, maar in 2008 kreeg De Valier ook vaste grond, letterlijk en figuurlijk, in Roosdaal met erop een zorgboerderij.
Al van begin de jaren (19)80 had De Valier een boerderijtje aan de Affligemstraat te Liedekerke. Maar de inrichting ervan was primitief; geen elektricteit, geen verwarming, geen kraantjeswater, ... Vanaf 2000 zochten bestuursleden dan ook naar een locatie waar meer comfort mogelijk was. Tot in 2006 schepen Leon Brion van Roosdaal een gemeentelijk gebouw (op 12a85ca) aan de Molenstraat suggereerde. De gemeente had er een jeugdhuis willen onderbrengen maar was gestuit op protest van de buurt. Een expert schatte grond en gebouw op € 82500. Maar binnen de bestuursmeerderheid eisten sommigen bijkomende voorwaarden: akkoord van het M.P.I. Sint-Franciscus en (onbegrijpelijk) een hogere verkoopprijs. Het M.P.I. had geen bezwaar en na gesprek werd de verkoopprijs op € 100000 gebracht. De Valier stemde toe omdat het deze unieke kans niet mocht laten voorbijgaan, temeer daar het gebouw binnen het uitgestrekte domein van het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (P.P.K.) lag. De directeur van het P.P.K. (2) wees de administratieve weg naar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant dat aldra akkoord ging 1ha75a van het domein door De Valier te laten gebruiken als weiland en akkerland, en De Valier ook toegang te verlenen tot het domein (3). Tenslotte kocht De Valier van de familie De Beenhouwer-Van Nuffel nog 11a grond gelegen aan de Molenstraat, op een boogscheut van de boerderij, geprangd binnen het domein van het P.P.K.
De gemeente ontruimde grond en gebouw, hielp bij de administratieve en stedebouwkundige afhandeling van de verkoop (verkoopakte 3/7/2006). De renovatie kon beginnen. Ze kostte bijna evenveel als de aankoop, maar gelukkig waren er de kleine en grote sponsors. Het vervallen huis werd omgevormd tot een zorgboerderij, met het nodige comfort, toegankelijk voor gehandicapten, een oase om tot rust te komen.

 


4 juni 2008

 

Samen met de opvoeder-boer (4) verzorgen bewoners van De Valier er van maandag tot vrijdag kippen, konijnen en schapen (5), zaaien of planten er groenten, aardappelen, aardbeien, ..., een zinvolle dagbesteding waaraan ze vreugde beleven, heilzaam. Ook voor de andere bewoners die er op bezoek komen, gewoon om er te vertoeven of om te wandelen in het domein van het P.P.K.
Vanaf 6 mei 2009 verkopen bewoners in het boerderijwinkeltje hun 'eigen kweek', alsook producten van het P.P.K. en de Elishoutschool.


---------------------------------------------------------------------
(1) In die periode verbleef Valier 1 in de Kluizerij te Hekelgem.
(2) Ander voorbeeld van de goede verstandhouding met het P.P.K.: in 2007, op de dag van de aardbei kreeg De Valier de opbrengst van de verkoop van aardbeien.
(3) Meer bepaald, rechten van doorgang en het sleutelrecht op bepaalde toegangspoorten.
(4) In 2008 was dat Jan Daem, al jarenlang.
(5) In het weekend komt een vaste ploeg van vrijwilligers de dieren voederen. 1