boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kerkhofstraat

Vroegste benaming: Kerkweg.

 
 

nr 1
Schaliënhuis, gerenoveerd.


nr 2
Vroegere woonst van kosters De Beenhouwer Jan Frans en Jan Victor.


nr 3
Vroeger woonhuis van Sonck Louis en Gies Lucienne.


nr 7

 

foto 2007
 
Ter hoogte van de twee rechtse vensters stond vroeger het geboortehuis van de Dikke van Pamel, toen een langgeveltype met de zijgevel aan de straat. Alleen de overdekte regenput achter de poort zou nog een overblijfsel zijn. Ook het aanpalend huis, rechts, staat op het vroegere erf van de Dikke.
 

De huidige woning werd opgetrokken door Sis Barbé.


Kerkhof
Volgens kerkrekeningen uit de 16e-17e eeuw werden het gras van op het kerkhof en de appelen van de appelaars op het kerkhof ieder jaar verkocht.

In de middengang, rechts:

 

foto 2008
 

Links grafzuil 'à la mémoire de mademoiselle Henriette Borginon'; ernaast de grafzerk van Francis, Josse G., Alphonse M.D., Alfred J., H.J. Josse L., Marie Henriette, Jan Borginon; erachter de grafzuil 'hommage des élèves anciennes' aan Julie Borginon; rechts grafzerk van Gustaaf J.E. Borginon.


In de middengang, links:

 


foto 2007

 

Zerk van moeder Felicie en zuster Amedea. Dichtbij liggen ook zuster Berthilia en zuster Aquilina begraven.


Linkerhoek, achteraan:

 


foto 2007

 
Omstreeks 1940 werd, om de wortels van een zware treurwilg te sparen, de hoek van de omheinende muur afgerond. Intussen is die treurwilg geveld. Het verhaal dat die wilg ontsproot uit de teen van de Dikke van Pamel is fictie.
 
Voor de ronding, die er toen (1885) nog niet was, werd de Dikke wel begraven. Achteraan de Dender.


Tegen de rechtermuur:
 

foto 2007
  De zerk van pastoor Van Eyndhoven.