boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > artikel


De Beuckelaer Mathildis Joanna

Zuster Berthilia, Vorselaarse zuster die het langst op Ledeberg woonde.

Geboren te Schoten op 22 juli 1897 en overleden te Ninove op 19 oktober 1980. Op 11 september 1913 trad ze te Vorselaar in bij de Zusters der Christelijke Scholen en legde er, als zuster Berthilia, op 8 september 1915 haar kloostergeloften af. Op 10 september 1917 kwam ze naar Ledeberg en gaf er tot haar pensioen les in het 2e of 3e leerjaar van de zustersschool. Ook na haar oppensioenstelling bleef ze in het klooster op Ledeberg wonen.
Op 6 en 26 juli 1963 vierde ze samen met haar medezusters en familie haar gouden kloosterjubileum.

In de parochie hield zij de ledenlijst van het Broederschap der Heilige Apollonia bij, en ontving jaarlijks de lidgelden.