boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > De Beuckelaer M. J. > artikel


De Beuckelaer Mathildis Joanna/gouden kloosterjubileum + Kabergs Martha Barbara/diamanten kloosterjubileum

'Beide jubilaressen werden gevierd op zaterdag 6 juli 1963. Zeereerwaarde Heer Van de Gucht droeg de jubelmis op in de kerk van Ledeberg.
De jubilaressen, de parochiepriesters en de Zusters uit de geburenhuizen schoven gezellig aan de dis.
Feest- en tafelliederen werden gezongen en Zeereerwaarde Heer Geeraerts pastoor van Pamel hield een pittige tafelrede. Bloemen, gelukwensen en geschenken werden aangeboden.
Het onderwijzend personeel en de leerlingen van de verschillende afdelingen schonken een moederklok.
Op zondag 7 juli huldigde de familie Verhaegen haar tante Zuster Polyxena.
Op zondag 26 juli was het de beurt aan zuster Berthilia om gehuldigd te worden door haar familie.
Een mooie moderne ciborie werd geschonken door haar naaste familieleden.' (1)


-------------------------------------------------------------------------
(1) In archief zusters.