boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Sonck Casimir Louis, voorzitter CVP Roosdaal, kerkfabriek Sint-Gaugericus, oudercomité I.M.I.
+
echtgenote Gies Lucienne Celesta, voorzitster KAV Pamel

Sonck Louis
Geboren te Pamel op 27 januari 1925. Hij huwde met Gies Lucienne. In het gezin dat aan de Kerkhofstraat (nu nr 3) woonde, werden drie kinderen geboren.
Louis werkte te Brussel bij de n.v. ‘De Volksverzekering' en werd er directeur. (1)
Al voor 1964 werd hij voorzitter van CVP Pamel en bleef ook na de fusie voorzitter van CVP Roosdaal tot 1980. Vanaf 1963 was hij enkele jaren bestuurslid van Davidsfonds Roosdaal. Vooral in de jaren (19)70 was hij ook actief in het I.M.I., als voorzitter van het oudercomité (tot juni 1974), lid van de bestuurscommissie en van het plaatselijk adviescomité. In 1980 was Louis medeoprichter van de vzw ‘Rust- en Verzorgingstehuis Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt'. Ook was hij verschillende jaren voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus. In al die organisaties zocht hij, behoudend denkend, naar overeenstemming, naar oplossingen.
Louis overleed te Leuven op 6 april 1984.

Gies Lucienne
Geboren te Okegem op 17 november 1928 en overleden te Roosdaal op 23 augustus 2016.
Tot 1970 was ze verschillende jaren voorzitster van KAV Pamel en werd het opnieuw in 1972. Tegelijkertijd was Lucienne ook meerdere jaren bestuurslid van KAV nationaal. Van 1971 tot 1982 was ze eveneens raadslid van de C.O.O/het OCMW Roosdaal.


-------------------------------------------------------------
(1) Menig Pamelaar heeft een job in De Volksverzekering of bij de BAC aan hem te danken.