boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikelBarbé Gregorius Franciscus/Sis Barbé, eerste fietsenmaker in Pamel

+ zoon Remi, kleinzoon Hubert

zittend: Sis Barbé en Maria Elisabeth Anthoons
rechtstaand: Maria Celina Barbé, haar man Jozef Appelmans en hun drie kinderen.

 

Geboren (1) te Pamel op 1 december 1860 en er overleden op 15 januari 1948 (2). Sis Barbé was een potige kerel die een bekwaam vakman werd.
Op 7 november 1883 trouwde hij te Pamel met Maria Elisabeth Anthoons (3). Zij was een achternicht van de Dikke van Pamel en binnen de familie werd afgesproken dat het jonge koppel bij de Dikke zou gaan inwonen om hem 'op te passen'. Sis erfde/kocht na de dood van de Dikke diens woonhuis aan de Kerkhofstraat, dat hij later volledig verbouwde (4). Hij hield er dan herberg en in zijn werkhuis maakte en herstelde hij karren en koetsen.
Maar ondernemend als hij was stak Sis al in 1883 ook een eerste fiets in elkaar en werd aldus de eerste fietsenmaker in Pamel.

 

 
Een houten ‘kader', ook houten wielen, het voorwiel omspannen met een ijzeren band, het achterwiel met een lederen band opgevuld met hooi. Alleen de ketting was niet van Sis, die had hij laten maken bij zijn buur, smid De Boitselier. Het stuur is niet meer origineel. (5)
 

Niet verwonderlijk dat één van zijn zonen, Remi Barbé (° Pamel 13/3/1894, +1981), ook in wielerwedstrijden meereed. (6) Op zijn doodsprentje werd ernaar verwezen: ‘Wij herinneren ons nog zo levendig de kleurige en pittige verhalen uit de verre tijd toen hij als jongste (7) telg met zijn vader, reeds vóór de eerste wereldoorlog, de kleuren van zijn geboortestreek, als befaamd sportbeoefenaar, tot buiten onze grenzen verdedigde.’
Remi trouwde op 22 oktober 1923 met Maria Adelia Van der Poorten. Zij gingen aan de Gootjesstraat wonen en bouwden daar de fietsenhandel van vader Sis verder uit.
Op latere leeftijd was ook een 'zware' motor Remi niet vreemd:

Zoon Hubert Barbé (°Pamel 22/3/1932) nam de zaak over, tot hij werd opgevolgd door zoon Rik (°Ninove 19/7/1960). En ook al verkochten zij eveneens brommers en motoren, verwarmingstoestellen op gas en grasmaaiers, benzine aan de pomp, toch bleef
 
(8)
 


---------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joannes Benedictus Barbé en Petronella De Saeger), landbouwers aan de Koestraat.
(2) Een andere bron geeft 15 juni 1948.
(3) Kinderen: Petrus-Ernest, Maria-Aloysia, Alfons, Victor, Maria-Celina, Remi, Robert, Albert.
De oudste zoon Ernest week uit naar Luik waar hij de fietsen 'Le Pigeon' construeerde.
(4) Het geboortehuis van de Dikke was een langgeveltype. Een brand van het buurhuis zou zijn overgeslagen en ook het geboortehuis gedeeltelijk hebben vernield. Sis Barbé verbouwde het, met de voorgevel naar de straat.
(5) Ooit beweerde zoon Remi dat dit de tweede fiets was die vader Sis construeerde, een 'tweelingfiets' of tandem, waarbij op de middenste rechtop staande 'buis' ook een zadel stond. Hij zou er zelfs mee naar Frankriijk zijn getrokken.
(6) Zo werd hij o.a. in augustus 1912 zesde in de kermiskoers van Lede-Heiplas.
(7) Nog in leven zijnde.
(8) Reclame in 'Het Pajottenland', april 1995.