boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex E > artikel


Engelen Jozef/Jos

Aalmoezenier van de zusters Franciscanessen teStrijtem van 1986 tot 2006

Geboren te Borgerhout op 12 oktober 1918.
Na zijn priesterwijding te Mechelen op 24 juli 1943 was Jozef Engelen in en rond Brussel actief in het Nederlandstalig onderwijs en in de chiro.
Nog in 1943 werd hij leraar in Jette, daarna in Vilvoorde en nadien ook in Sint-Thomas te Brussel. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel had in hem als rechtlijnige Vlaming een vurige verdediger.
Intussen was hij vele jaren lid van de landsbond van de chiro en eveneens verschillende jaren chiroproost van de chirojongens in Vlaams-Brabant. (1) Ook ‘stampte hij de aspirantenwerking van de chiromeisjes in het verbond Brussel uit de grond. Zo stimuleerde hij o.m. dat beginnende en kleinere aspikorpsen elkaar kondern treffen op maandelijkse bijeenkomsten. Daarmee legde hij de basis van een bloeiende aspiwerking en van vele leidsterskorpsen.’ (2)
Daarbij was hij ook een veel gevraagde spreker voor diverse verenigingen.
Nadat hij een zwaar ongeval te boven kwam werd hij eerst diocesaan inspecteur lager onderwijs en vanaf 30 september 1965 pastoor-deken in Lennik. Hier ontpopte hij zich als bouwheer van de parochieschool, de kinderkribbe, de catecheselokalen en de chirolokalen. Hij bleef werkzaam in Lennik tot 31 mei 1986.
Daarop werd hij in juni 1986 aalmoezenier van de zusters Franciscanessen te Strijtem. Hij bleef in de aalmoezenierswoning aan de Kloosterstraat (nr 12) wonen tot hij in 2006 verhuisde naar het rusthuis aan de Gasthuisstraat in Pamel/Roosdaal. Daar overleed Jozef Engelen op 3 juni 2008.----------------------------------------------------------------
(1) In verbond of gewest Brussel?
(2) In ‘Buitenband’: Nieuwsbrief netwerk: vrienden van de chiro, nummer 3, januari 2009.