boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kloosterstraat
  Voordien Eigendomstraat genoemd.

Vroeger
 
Ter hoogte van de Voetbeek (die heden in buizen onder het domein Sint-Franciscus loopt) stond ooit de pastorie van Strijtem en Borchtlombeek. Later ook klooster van de zusters Apostolinnen en de zusters Franciscanessen (en aldus in oorsprong woonplaats van o.a. de zuster-oversten Bernarda, Francisca, Maria Deodata, Maria Josepha, Margaretha, Paschalia, Victoria.)
 Ter hoogte van nr. 7 stond de vroegere Sint-Martinusschool.


nr. 12
Aalmoezeniershuis, bewoond door o.a. de aalmoezeniers Jos Engelen, Jan Van Vreckem.