boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Vreckem Jan Jozef, herbergier, winkelier, gemeenteraadslid te Pamel van 1922 tot 1946
+
dochter Jeanne en zoon Jan, aalmoezenier van de zusters Franciscanessen te Strijtem van 1980 tot 1986

Van Vreckem Jan Jozef
(foto 1903) Geboren te Pamel op 21 maart 1872. Op 19 juni 1901 trouwde hij te Pamel met Eulodie Van Tricht (Pamel 3/3/1872-Pamel 20/12/1946) (1) Naast twee kinderen die jong stierven waren er: Joanna Maria (Jeanne), Celine, Achiel, Alfons en Jan.
Jozef en Eulolie hielden op het dorpsplein (2) winkel en herberg; je was er ‘Bij den Bruinen’. Daarbij waren ze ook landbouwers.
In december 1926 was Jozef een van de oprichters van de samenwerkende maatschappij 'De Ware Vrienden', met vooral als bedoeling achter zijn herberg een zaal te bouwen. Hij betaalde 1000 fr voor vier aandelen. Ook lieten Jozef en Eulodie het woonhuis optrekken.
In 1933-1934 bouwden Jozef en Eulodie aan de Brusselstraat op de nog vrije bouwplek naast hun woonhuis een woning (nu nr 9) met een ruime overbouwde doorgang naar achteren. (3)
Jozef was te Pamel ook gemeenteraadslid, van de partij ‘de Doempers’, van 29/12/1922 tot 31/12/1946.
Hij overleed te Pamel op 5 april 1956.

Van Vreckem Joanna Maria/Jeanne
Geboren te Pamel op 21 februari 1903. Op 30 juli 1934 trouwde ze te Pamel met Jozef Uyttenhove. In het gezin werden drie kinderen geboren: Frieda, Willy en Lydia.
Vele jaren was Jeanne herbergierster en winkelierster ‘Bij den Bruinen
.

Van Vreckem Jan
Geboren te Pamel op 11 november 1912 en overleden te Strijtem/Roosdaal op 15 februari 1986.
Na zijn lagere school in de Pamelse gemeenteschool volgde hij de klassieke humaniora aan het Klein-Seminarie te Mechelen om er daarna aan het Groot-Seminarie opgeleid te worden tot priester. Op 11 juni 1938 werd hij te Mechelen priester gewijd. Drie dagen later droeg hij te Pamel zijn eremis op
Tijdens zijn lagere school was hij misdienaar in de kerk van Pamel. Later werd hij, toen hij in Mechelen studeerde, toch te Pamel lid van de Studentenbond, werd er zelfs in 1933 voorzitter van en bleef het tot aan zijn priesterwijding. Ook was hij van 1936 tot 1937 bestuurslid van Davidsfonds Pamel.
Nog in het jaar (4) van zijn priesterwijding werd hij onderpastoor te Herne en was er werkzaam tot in 1957. Toen werd hij te Wambeek aangesteld als pastoor en ging er in de parochie voor tot in 1980. Dat jaar werd hij benoemd tot aalmoezenier van de zusters Franciscanessen te Strijtem en bleef er in het aalmoezeniershuis aan de Kloosterstraat (nr 12) wonen tot aan zijn overlijden.
 
 

-----------------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Benedictus Van Tricht en Felicia Van Saen.
(2) Heden Brusselstraat 11-13 Roosdaal.
(3) Zoon Jan werd na hun overlijden eigenaar van de woning.
(4) Merkwaardig is dat hij in die periode nog op een lijst stond van Pamelse gemobiliseerden. Bovendien vermeldt zijn doodsprentje dat hij oudstrijder 1940-1945 was.