boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Steppé Maria Christina

Zuster Maria Deodata, overste van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek van 1896 tot 1911
Geboren te Borchtlombeek op 15 november 1821. Op 6 november 1839 trad ze te Borchtlombeek in het klooster der zusters Franciscanessen. Ze was er de eerste postulante. (1) Op 23 december 1839 ontving ze te Retie het kloosterhabijt en op 29 december 1840 sprak ze te Arendonk haar kloostergeloften uit als zuster Maria Deodata. Ze bleef wonen in het klooster te Borchtlombeek en werd er op 19 november 1896 overste; tot 23 augustus 1911. Zuster Deodata overleed te Borchtlombeek op 17 november 1914.
Ze vierde niet alleen haar gouden kloosterjubileum op 29 december 1890, maar ook haar diamanten (1900) en platina kloosterjubileum (1910).
Zuster Deodata staat afgebeeld op het glasraam ‘O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans’ in de kerk van Strijtem, ‘brandend’ in het vagevuur! (2)
 


 ------------------------------------------------------------------------
(1) Niet zo verwonderlijk want toen de zusters op 28 oktober 1839 in Borchtlombeek aankwamen bracht zij hen ’s avonds nog eten.

(2) Nadat zuster Deodata hierom pastoor Cuylits zijn zaligheid had gegeven zou deze gezegd hebben: ‘Zuster met uw afbeelding in het vagevuur heb ik enkel willen ingaan tegen de foute mening als zouden kloosterlingen geen vagevuur hoeven te vrezen.’