boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Martinusparochie > artikel


Sint-Martinusparochie/glasramen
 

Glasramen links

O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans
Geschonken door Lucie Billen.
O.-L.-Vrouw overhandigt de rozenkrans aan de heilige Dominicus (12e eeuw) en aan de heilige Catharina van Siëna (14e eeuw)..
In het beneden gedeelte laaien de vlammen van het vagevuur. Engelen brengen rozenkransen aan, middel om uit de vlammenzee verlost te worden. In het vagevuur loutert niet alleen politicus Charles Woeste, met wie pastoor Cuylits het meer dan eens aan de stok had, maar ook zuster Deodata, de toenmalige overste van het klooster der Franciscanessen te Borchtlombeek.

 

Glasramen rechts

Sint-Martinus
Felix Cuylits, broer van pastoor Cuylits, schonk het glasraam en wordt afgebeeld als Sint-Martinus. De pastoor biedt de heilige de kerk van Strijtem aan.
In het onderstuk rechts heeft een koe haar hoornen in de buik van een vloekende man gestoten. Links toont de duivel de bloedende hoorn spottend aan Sint-Martinus. Deze geneest de man, met de woorden ‘Vloek niet meer’.

 

Sint-Franciscus
Geschonken door het gezin Servranckx. Sint-Franciscus spreekt tot de zwaluwen en een groepje (met vooraan Franciscus Servranckx?) luistert.
Het linker onderstuk verwijst naar de grote liefde van Franciscus voor Christus. ‘Christus omhelst zijnen minnaar Franciscus’. Rechts weerstaat Franciscus aan ‘de verleiding van eener onkuische vrouw’. Zijn bed staat plots in brand en de vrouw neemt de vlucht.