boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex J > artikel


Joly Maria Agnes

Zuster Francisca, overste van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek/Strijtem van 1932 tot 1966
Geboren te Antwerpen op 25 november 1889. Op 20 september 1910 trad ze in het klooster van de zusters Franciscanessen te Borchtlombeek, datzelfde jaar ontving ze er op 26 december het kloosterhabijt en op 11 februari 1912 sprak ze er haar kloostergeloften uit als zuster Francisca. Op 10 mei 1932 werd ze aangesteld als overste van de congregatie (1) en ze bleef het tot 13 juli 1966. Zij overleed te Strijtem op 14 december 1972.
Op 11 februari 1972 vierde ze nog samen met haar medezusters haar diamanten kloosterjubileum, nadat ze  in 1937 al haar zilveren en in 1962 haar gouden kloosterjubileum had gevierd. Op 11 juni 1957 vierde ze ook haar zilveren jubileum als overste.
Moeder Francisca zorgde voor de bouw van een nieuw klooster en kapel, eveneens voor ... een nieuw kloosterhabijt, en ook voor de verdere uitbouw van het M.P.I. Sint-Franciscus.


------------------------------------------------------------------------
(1) Waartoe de kloostergemeenschappen van Borchtlombeek/Strijtem en Sint-Kwintens-Lennik behoorden.