boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Houtem Charles Alfons, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus
+ zonen Jozef en Tiburce, penningmeester van de kerkfabriek Sint-Gaugericus
+ dochters Jeanne, zuster Marie-Lidwine en Cecile, zuster Marie-Ludwig
Van Houtem Charles Alfons (1)
Geboren te Pamel op 18 september 1871 en er overleden op 21 juni 1947.
In 1909 huwde hij met Maria Melanie Van Eeckhoudt (Pamel 21/6/1881-Pamel 23/12/1967). In het gezin, dat aan de Poelkstraat-Kweddenhoek woonde, werden vijf kinderen geboren: Jozef, René, Tiburce, Jeanne en Celine
Charles was te Pamel voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus en op het oksaal dirigeerde hij het kerkkoor. Ook was hij vele jaren muziekmeester (dirigent) van de fanfare 'De Ware Vrienden'.
 

Van Houtem Petrus Jozef
Geboren te Pamel op 20 maart 1910. Gehuwd met Maria Wauters (Pamel 27/9/1910-Ninove 14/10/2002) woonde het gezin aan de Ninoofsesteenweg.
Jozef werd onder-bureeloverste van de gemeente Anderlecht.
Te Pamel was hij voor W.O. II muzikant bij de fanfare ‘De Ware Vrienden’. Onmiddellijk na de oorlog werd hij naast muzikant eveneens ‘muziekbestuurder’ (dirigent) van de fanfare van de plaatselijke Katholieke Werkliedenbond. Toen Jozef op 19 augustus 1945 met de fanfare op de Ninoofsesteenweg stapte werd hij door een Engelse legerauto aangereden en verongelukte. Zijn vrouw bleef achter met twee kinderen en was in verwachting van een derde.

 

Van Houtem Tiburce
Geboren te Pamel op 9 november 1915 en overleden te Ninove op 1 februari 2001.
Oud-strijder (2) van W.O. II, trouwde Tiburce na de oorlog met Joanna Catharina De Maeseneer (°Pamel 9/1/1924). Samen met hun zeven kinderen woonden zij in het ouderlijk huis van Tiburce aan de Kweddenhoek (nu Hulsbroekweg nr 1).
Het was er kruidenierswinkel, waarin vele jaren inkom en winkel gescheiden waren door een wand met een deurtje, waarlangs (meestal) Catharine de koopwaar aanreikte en het geld ontving.
Tiburce stond in 1982 op de gemeente nog te boek als fruithandelaar. (3) Daarnaast werd hij in het verslagboek van Davidsfonds-Pamel in 1943 vermeld als bestuurslid. Ook was Tiburce verschillende jaren penningmeester van de Pamelse kerkfabriek Sint-Gaugericus, eveneens was hij penningmeester van ‘De Denderbie’.

 

Van Houtem Jeanne Maria
Geboren te Pamel op 15 januari 1919. (4) Op dertienjarige leeftijtijd ging ze in 1932 naar het juvenaat te Westmalle. Op 12 september 1934 trad ze te Vorselaar in bij de Zusters van de Christelijke Scholen en werd er geprofest op 3 augustus 1936 als zuster Marie-Lidwine. In 1939 behaalde ze aan de plaatselijke normaalschool het diploma van onderwijzeres. Daarna stond ze te Borgerhout voor de klas tot in 1942. Dan ging zuster Marie-Lidwine te Heverlee verder studeren voor regentes om in 1945 lerares te worden aan de normaalschool der zusters te Vorselaar. Ze gaf er wiskunde, wetenschappen en aardrijkskunde. Tijdens de vakanties volgde ze nog verschillende jaren tekenen in het Sint-Thomasinstituut te Brussel. In 1947 was ze te Vorselaar medeoprichtster van het internaat en was er naast lerares ook begeleidster van. Tot in 1963, toen zij algemene econome werd van de congregatie. Zij beheerde er tot 1982 niet alleen de gelden van, maar begeleidde o.a. ook de oversten in de verschillende kloosters bij hun financiën. Daarna bleef zij in het moederklooster te Vorselaar wonen, tot zij in 2007 omwille van een oogziekte verhuisde naar de kloostergemeenschap in het rusthuis Eikendal te Kapellen, waar ze op 23 oktober 2018 overleed.

 

Van Houtem Celine
Geboren te Pamel op 5 mei 1923. Zij trad op 14 september 1939 te Vorselaar in bij de Zusters van de Christelijke Scholen en werd er op 11 augustus 1941 geprofest als zuster Marie-Ludwig. In 1944 behaalde ze aan de normaalschool te Vorselaar het diploma van onderwijzeres. Eerst stond zuster Marie-Ludwig voor de klas in lagere scholen van de zusters te Lembeek (1944-1946) en te Merksem (1946-1948). Dan werd ze lerares in het technisch onderwijs, eerst te Mechelen (1948-1953) en daarna te Kontich (1953-1982). Met pensioen, ging ze naar de kloostergemeenschap in het rusthuis Eikendal te Kapellen. Daar overleed ze op 10 mei 1990.
In de kloosters waar ze heeft gewoond was zuster Marie-Ludwig orgeliste.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------
(1)Toenamen: Sjale Van Den Berg en ook Sjale van Bokhates.
(2) Tijdens de mobilisatie werd Tiburce opgeroepen voor het 21e bataillon TTR, dat de militaire duivenhokken beheerde.
(3) In 1989 ontving Tiburce het landbouwereteken 1e klas.
(4) Sommige bronnen geven 15 augustus 1919.