boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/processies

* Uiteraard werd vanaf 1904 de nieuwe kerk vertrek en aankomst van elke processie en werd het traject ervan aangepast. Daarnaast achtten de pastoors het soms ook nodig het pad, het ritueel te wijzigen.
- Zo stapten vanaf 1904 de processiegangers op Sint-Marcus en op Sacramentsdag langs de Kwinkeleer.
- Zo verliepen de processies op de Kruisdagen onder pastoor Janssens op maandag over Ledeberg, op dinsdag over de Keer en op woensdag over het Molenveld. Onder pastoor Geeraerts werd Ledeberg niet meer aangedaan, wel Poelkebeek en Steenmeers: de misdienaars voorop, dan zingend, pastoor, onderpastoor, koster, enkele zangers, daarachter heel wat schoolkinderen, mooi op een rij, links en rechts van de straat, onder begeleiding van de zusters, tenslotte biddende parochianen. (1) Voor het laatst was er een kruisprocessie in 1969, daarna vervangen door de Litanie van alle Heiligen gezongen in de kerk, maar na twee jaar was het definitief gedaan.

* De grote bezieler van de processies over Poelk en Ledeberg was pastoor Janssens; hij heeft er verscheidene groepen aan toegevoegd, o.a. al in 1929 een groep jongens van 12 à 15 jaar, meestal zonen van mijnwerkers, in mijnwerkerskledij, die het beeld van de H. Barbara, patrones van de mijnwerkers droegen. Elk jaar deed hij vanop de preekstoel een oproep tot de vrouwen en oudere meisjes om in de zustersschool nieuwe processiekleren te komen naaien of om oude te verstellen. (1)

 

Vele jaren luisterden fanfares de processies op. Ieder jaar kregen ze van op de preekstoel hun plaats, die telkenjare wijzigde; zo in 1933: eerst ‘De Ware Vrienden’, in het midden ‘De Hopboeren’ en meer achteraan ‘De Vrije Burgers’. Van 1945 tot ca. 1950 speelde alleen de fanfare van de KWB, versterkt met vrijwilligers. Vanaf eind de jaren (19)50 stapte de muziekkapel van de chirojongens mee op, roffelend op hun trommels en landsknechten en blazend op hun klaroenen. Na WO II waren ook de BJB’ers (boerenjeugdbond) opvallend aanwezig; sommigen te paard, anderen zwaaiend met hun vaandels.
Nog in 1969 werden de parochianen in het ‘Parochieblad’ uitgenodigd deel te nemen aan de processie over Ledeberg ‘om in het openbaar hun geloof te belijden in de Heer’. Het zou ‘een biddende en zingende processie zijn, zonder uiterlijk praalvertoon’ Toch werd hen gevraagd ‘de huizen te bevlaggen en te versieren.’
----------------------------------------------------------------------------
(1) Herman Van Herreweghen: ‘100 jaar Sint-Gaugericuskerk te Pamel’, Extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 2003, 244 p. Aldaar p. 120.