boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Mighem Frans (Cornelius Franciscus)

Schepen van Pamel van 1900 tot 1907, burgemeester van 1907 tot 1921
Geboren te Pamel op 19 mei 1850 en er overleden op 2 januari 1927. Op 2 oktober 1901 huwde hij met zijn nicht Joanna Clementina Van Mieghem (Borchtlombeek 8/11/1861-Gooik). Aan de Poelk(e)veldstraat bouwde hij een imposant woonhuis (nu nr 38), waar hun twee kinderen werden geboren: Achiel en Yvonne (Pamel 13/1/1904-Gooik 2/8/1976).
Na de verkiezingen van 22 november 1899 werd hij schepen van Pamel en vanaf 17 september 1907 diensddoend burgemeester. Op 20 oktober 1907 won hij met de Doempers de verkiezingen, maar het duurde tot 8 maart 1908 vooraleer hij werd ingehaald als burgemeester van Pamel. Hij bleef het tot midden 1921.
 
 
Enkele memorabilia uit zijn burgemeesterschap:
- Op 27 december 1910 werd aan Pamel officieel een eigen wapen(zegel) toegekend.
- Op 12 mei 1911 steunde de gemeenteraad het wetsvoorstel tot vernederlandsing van de Gentse universiteit en op 15 mei verstuurde burgemeester Van Mieghem de motie naar de voorzitter en de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
- Hij loodste de gemeente door W.O.I, vierde op 29 augustus 1920 s lands overwinning met een groot feest voor alle oud-strijders en hun familie en in het centrum van Pamel kwam er een monument voor de Pamelse gesneuvelden.

Frans Van Mieghem was ook voorzitter van de muziekmaatschappij De Ware Vrienden' (Doempers).