boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Poelkveldstraat
 

Pas eind 19e eeuw ‘officieel' als Poelkeveldstraat benoemd, naar de oude (1391) toponiem ‘poelker velt', veld tussen de straat en de Berchembosbeek. Rond 1865 werd ze op de kaart van Popp nog als Berchemstraat (!) aangeduid, de straat die naar Berchem leidde. Voordien noemde de volksmond haar de Poschierestraat, naar Paschier Stockmans (1754-1833), toen de belangrijkste boer van de straat; ook werd ze (nog) vroeger Donkerstraat genoemd, zoals men ook elders een straat noemde die omwille van het drieslagstelsel jaarlijks werd verlegd.

In 1983 werd de kasseistraat volledig geasfalteerd.

 

nr 10

 

foto 2011
  Vroeger woonhuis van Zacharie Van Laer.


nr 38
 

foto 2013
  Hier woonde burgemeester Frans Van Mieghem.