boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Motie tot vernederlandsing van de Gentse universiteit

Op 24 maart 1911 in Pamel op de agenda geplaatst van de volgende gemeenteraad steunde deze op 12 mei 1911 het wetsvoorstel tot vernederlandsing van de Gentse universiteit en op 15 mei verstuurde burgemeester Van Mieghem de motie naar de voorzitter en leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 


 

In O.-L.-V.-Lombeek kwam de eis tot vernederlandsing niet op de gemeenteraad, maar hebben een veertigtal personen (waaronder zes van naburige gemeenten!) op invulformulieren hun naam/handtekening, beroep en woonplaats ingevuld; o.a. de burgemeester, een drietal raadsleden, de notaris, de secretaris, de veldwachter, de onderwijzer, ... maar geen Van Cauwelaert.