boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex K > Kasjers > artikel


Kasjers/verkiezingen 1921

Bij de verkiezingen van 24 april 1921 kwamen 3 lijsten op: lijst 1 of de ‘Doempers'; lijst 2, toen nog als ‘Kasjers' aangediend, later ‘Mettes' genoemd; lijst 3, slechts 5 kandidaten die zich de ‘echte Kasjers' noemden.
Verwijten werden heen en weer geslingerd.

Volgens lijst 3, werden tijdens W.O. I door het Nationaal Hulp- en Voedingscomité, waarin enkel aanhangers van de Doempers zetelden, vlees, aardappelen, suiker, confituur, ... ongelijk verdeeld en soms aan woekerprijzen verkocht.
‘Ja, kiezers en kiezeressen, gedenkt dat gij en uw kinderen honger leden, dat velen van u 's avonds zijn mogen gaan slapen zonder een stukje brood te kunnen gebruiken terwijl bij de bedienden en de bestuurders de varkens, met een buik vol, gerust lagen te ronken. Het zoude ons een dagwand beschrijven kosten al de misbruiken begaan, deels op te noemen.'
Ook had de gedenkzuil ter nagedachtenis van de gesneuvelde Pamelaars 11500 fr gekost, terwijl naburige gemeenten, voor die zuil ‘niet minder in pracht' slechts 3350 fr betaalden, enz. enz. Vandaar:
‘Neen, kiezers en kiezeressen, gij zult u niet langer laten beetnemen door dergelijk bestuur nog langer te dulden, gij zult uw stemmen aan mannen van zulk bestuur niet geven, NOCH MINDER aan mannen die zich laten voorstaan den Duitschen Keizer te zijn, zich inbeeldende gansch Europa te overmeesteren, ‘k wil zeggen gansch de gemeente en de aanpalende gemeente te overheerschen. Stemmen zult gij niet voor mannen die niets anders beogen dan een burgemeesterssjerp waarmee ze zouden kunnen pronken in de hoge wereld en er niet de minste verdienste toe hebben ...'

Maar ook lijst 2 trachtte de Pamelaars te overhalen voor hen te stemmen, want (als Kasjer) stemmen voor lijst 3 is lijst 1 steunen.
‘Geachte Kiezers en Kiesters van Pamel
Geen macht meer kunnende vertegenwoordigen, leent gij u tot speelbal en tot werktuig der Dompers. Wij rekenen het ons tot plicht de brave inwoners van Ledeberg te verwittigen dat het enige doel dier mannen is hun eigen volk te verkopen aan de tegenstrevers. Nu, wat zal de prijs daarvoor zijn? Geen dertig zilverlingen, doch het misprijzen en den walg van alle weldenkende Kachers. Wij verontschuldigen graag de misleide vrienden maar bidden hen tevens, aandachtig deze waarschuwing te overwegen. Vooruit dus, achtbare Kiezers en Kiessters, er mag maar één volk meer bestaan: namelijk de “Kachers”. De lijst nr 3 ondersteunen, is wetens en willens voor de Dompers kiezen. Weg met het verraderswerk.'