boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > artikel


Geeraerts Jozef-Eugeen

Pastoor te Pamel van 1948 tot 1971/ereburger van de gemeente Roosdaal (1)
 

Geboren te Melsbroek op 31 januari 1901 en overleden te Aalst op 11 oktober 1988, maar begraven in Roosdaal, op het kerkhof aan de Lostraat. Vanaf zijn jeugd sukkelde hij met zijn gezondheid, chronische longlijder met nu een dan een opstoot. Op 26 december 1927 werd Jozef Geeraerts te Mechelen priester gewijd. Daarop werd hij in 1928 aangesteld als onderpastoor te Tubize, in 1939 als onderpastoor te Laken.
Benoemd op 6 december 1948, werd hij op 19 december, voorafgegaan door talrijke praalwagens, ingehaald als pastoor van de parochie Sint-Gaugericus te Pamel. Aan de werkgroep DF-Klokje zei hij enkele maanden voor zijn dood: "Wat heb ik in Pamel gedaan? Niks bijzonders. De liturgische vieringen goed verzorgd, bij elke vernieuwing deed ik direct mee. Al voor het Concilie was de Goede Week hervormd, met o.a. avonddiensten. Na 't Concilie heb ik 's zondags zowat zestig kerkliederen aangeleerd in plaats van te preken. Er bestond een Parochieraad en ik deed waar mogelijk een beroep op leken. De parochiale werken waren in volle bloei. Als pastoor begeleidde ik de vrouwelijke verenigingen, waaronder de Chiromeisjes, Kajotsters, B.J.B.-meisjes, Boerinnengilde." (2) Daarnaast was Jozef Geeraerts o.a. ook voorzitter van de toenmalige vzw 'Immaculata Maria-Instituut Technische en Beroepsschool'. In de jaren zestig leidde de 'afsplitsing' in 1963 van de parochie Ledeberg, wel tot wat spanningen tussen hem en Ledebergs' pastoor Van de Gucht.
Op 31 oktober 1966 werd hij naast pastoor van Pamel ook deken van de nieuwe dekenij Liedekerke-Roosdaal.
Op pensioen, vanaf 1 oktober 1971, ging Jozef Geeraerts in Denderhoutem wonen, maar na het overlijden van zijn huishoudster Justine Geeroms verhuisde hij op 9 november 1981 naar de pastorij van Sint-Katherina-Lombeek, bij zijn vroegere onderpastoor.
Voor de enen was hij een wijze raadsman, voor anderen dan weer wat te afstandelijk, maar allen boezemde hij ontzag in. Zijn opvolger J. Uytterhoeven schreef gevat: 'Deken Geeraerts was een begaafd en verstandig man, bedachtzaam in zijn woorden en wijs en mild in zijn oordeel. Gebed en studie hadden een grote plaats in zijn leven. Hij stond op orde en stiptheid. Om het materiële gaf hij niet zoveel en voor zich zelf was hij met het eenvoudige en gewone tevreden. Pamel, waar hij 23 jaar vertoefde, lag hem bijzonder nauw aan het hart.' (3)

 

handtekening
 


---------------------------------------------------------------------
(1) Bovendien stond het gemeentebestuur van Roosdaal hem in 1975 als blijk van dank ook een gratis grondconcessie toe op het kerkhof !!
(2) in DF-Klokje, december/november 1988, 20e jg nrs 11/12. Aldaar p. 137
(3) in Pastoralia, januari 1989, nr 1.